• 1. Dokumenter skaden

  2. Kontakt oss
  Meld inn skaden.
   

  3. Hva skjer etterpå?
  Har du all nødvendig dokumentasjon tilgjengelig når du kontakter oss, blir vi som oftest enige ganske raskt.

   

  Greit å tenke på

  Nettbrett og mobil kan ofte repareres og det koster mindre enn å kjøpe ny, som for eksempel å bytte glass.