Hvordan knyttes kjørescore opp mot prisfordeler?

Erfaringer fra utlandet viser at bruk av smartforsikring bidrar til å redusere antall skader med ca. 5 prosent. Vi tar dette som utgangspunkt for nye smartforsikringskunder og reduserer våre allerede konkurransedyktige priser tilsvarende. Erfaringene vi gjør oss vil vise om det også gjelder i Norge. De kundene som kjører med en god score gjennom et helt forsikringsår vil kunne oppnå fordeler som er flere ganger større.