• Aldersgrensen for kort med netthandel er 13 år. Dersom ungdommen ikke har kort hos oss fra før, kan bankkort bestilles av de voksne i "bankpakke for barn og unge". Dersom ungdommen har bankkort for barn fra før av, vil kortet automatisk oppgraderes ved fylte 13 år. Vi sender ut varsel om dette 3 måneder i forveien.

    Dersom ungdommen er over 13 år og fortsatt har et kort uten netthandel, kan de voksne bestille nettbank og bankID for ungdom her. I samme skjema kan kortet oppgraderes til kort med netthandel. Ungdommen får da nettbank, BankID og kort med netthandel i en og samme bestilling.