• Nei, den som bruker bilen må kjøpe bilforsikringen i eget navn. Unntaket er hvis foreldrene dine står som medlånetaker på bilen. Men det er alltid smartest å ha bilforsikringen i eget navn, for da starter du opptjening av bonus med en gang.