• Vi gir normalt tilbud om avdragsfrihet på lån i mellomfinansieringsperioden. Samtidig er vi opptatt av at du skal kunne betjene renter i en periode på minst 6 måneder. Vi ønsker at du ikke skal få problemer med lånet hvis salget tar lenger tid enn planlagt. 
    Les mer om bytte av bolig her