Jeg kommer ikke inn i mobilbanken

Er du sikker på at du har brukt riktig passord? Passordet til mobilbanken trenger ikke å være det samme som til nettbanken. Hvis du ikke husker passordet, kan du lage nytt i nettbanken. Du kan også logge inn med BankID eller med BankID på mobil.