Pensjon for dummies

Er du forvirret av alle ord og uttrykk om pensjon? Hva er egentlig polise og innskuddspensjon? Her er alt du trenger å vite om pensjon sagt på en enkel måte.

Pensjonsordliste

 • Alderspensjon betyr at pensjonen utbetales når du når en bestemt alder. Denne utbetalingen kan komme fra folketrygden, tjenestepensjonsordning og egen pensjonssparing. 

 • Avkastning betyr det du tjener eller taper på en investering.

 • Avkastningsrisiko, eller investeringsrisiko som det også kalles, er muligheten for at pengene som er investert synker eller øker i verdi. 

 • Når du sparer i Pensjonssparekonto plasseres pengene dine i aksje- og rentefond. Som hovedregel vil det være alderen din som avgjør andelen du sparer i aksjefond, men du har også mulighet til selv å påvirke dette. Les mer om hvordan pensjonskonto fungerer

 • Fratredelsesdato er enkelt og greit den dagen du slutter i en jobb.

 • Har du en jobb der du får ytelsespensjon, og du slutter i den jobben, får du en fripolise som et bevis på pensjonen som er spart.

 • Hybridpensjon er når arbeidsgiver sparer en fast prosent av lønnen din til pensjon, og du i utbetalingsperioden er sikret en garantert pensjon. Størrelsen på pensjonen avhenger av hvor mye som er spart og avkastningen. Når du slutter får du et pensjonsbevis. 

 • Innskuddspensjon er den vanligste pensjonsordningen. Det vil si at arbeidsgiver sparer en fast prosent av lønnen din, og størrelsen på pensjonen avhenger av hvor mye som er spart og avkastningen. Du kan velge hvordan pengene investeres og har selv risikoen for gevinst eller tap. Når du slutter får du et pensjonskapitalbevis.

 • De fleste bedrifter er pålagt å spare til pensjon for sine ansatte. Det er det som kalles obligatorisk tjenestepensjon, ofte forkortet til OTP.

 • Hvert år settes det av et beløp tilsvarende 18,1 % av lønnen din i en pensjonsbeholdning. Av dette betaler du selv en del gjennom skatt på inntekten din, staten betaler resten når du blir pensjonist. Jo flere år du jobber, og jo mer du tjener hvert år, jo større blir pensjonen fra folketrygden. Du får imidlertid ikke pensjon fra Staten for lønn over 7,1 G hvert år (1 G er 118.620 kroner).

  Har du lite opptjening får du beregnet folketrygdpensjonen ut fra et minimumsnivå kalt garantipensjon. Pensjonsbeholdningen fordeles på antall år du forventes å leve. Pensjonerer du deg tidlig blir det flere år å fordele pensjonen på og dermed mindre utbetalt hvert
  år. Du finner en oversikt over hva du får utbetalt på nav.no.

 • Alle arbeidsgivere i privat sektor må spare minimum 2 % av lønnen over 1 G til ansatte i en tjenestepensjonsordning (1 G er 118.620 kroner). Dette betyr at det spares opp en egen pensjonsbeholdning i tillegg til det du får fra folketrygden. Arbeidsgiver kan spare mer enn 2 % men maksimalt 7 % for lønn opp til 7,1 G og maksimalt 25,1 % for lønn over 7,1 G opp til 12 G.

  Ansatte i stat, fylke og kommune som er født før 1959 har en offentlig tjenestepensjon som sammen med alderspensjon utgjør ca. 2/3 av lønn ved 67 år. De som er født mellom 1959 og 1962 får noe mindre pga. levealdersjustering. De som er født etter 1962 får sin pensjon beregnet etter hvor mange år de har jobbet i offentlig virksomhet før 2020 og hvor mange år de jobber etter 2020.

 • Polise er en skriftlig avtale. 

 • Uførepensjon er pensjon du får hvis du blir ufør – det vil si hvis du bli syk eller får en skade som gjør at du ikke kan jobbe. 

Finner du ikke ordet du lurer på? På Finans Norge finner du en ordliste med forklaringer på uttrykk som ofte brukes når vi snakker om pensjon.