Pensjonssparing med skattefordel (IPS)

Nyhet! Fra 1. november 2017 blir det gunstigere å spare til pensjon med skattefordel (IPS). Du kan spare mye eller lite, uansett vil du få 24 prosent av det du sparer i skattefordel.

  • Spar opptil 40.000 kroner til pensjon og få inntil 9600 i skattefordel.
  • Pengene du sparer er fritatt fra formueskatt og det er ingen skatt på avkastning underveis.
  • Pengene blir bundet på konto fram til du er 62 år (tidligst). Utbetaling beskattes som alminnelig inntekt (for 2017 er denne 24 prosent, unntatt Nord-Troms og Finnmark hvor den er 20,5).

kakediagram IPS fordeling skattefordel og sparebeløp

Hvordan fungerer pensjonssparing med skattefordel?

Denne spareformen passer for deg som betaler skatt, og syns det er greit at pensjonspengene ikke kan tas ut før du blir pensjonist. Du får igjen 24 prosent av det du sparer som redusert skatt.

Pengene du sparer plasseres i fond som består av aksjer og renter i en alderstilpasset investeringsprofil. Det vil si at vi tilpasser andelen aksje- og rentefond (risikoen) ut fra alderen din. Når du nærmer deg pensjonsalder senker vi risikoen for å sikre sparepengene dine mot svingninger i aksjemarkedet.

Utbetaling av saldoen i ordningen beskattes som alminnelig inntekt (for 2017 er denne 24 prosent).


Hva lurer andre på?