Pensjon

Pensjonskonto

Enkel sparing til pensjon. Om to minutter kan du være i gang - uten å  kunne noe om pensjon.

 • Alle som er i jobb bør spare selv til pensjon.
 • Du trenger ikke kunne noe om pensjon for å komme i gang.
 • Som pensjonist vil du takke deg selv for at du startet sparingen nå.

Pensjon kan være enkelt

Når du kjøper Pensjonskonto får du Alderstilpasset
investeringsprofil. Det vil si at pensjonssparingen din tilpasses gradvis sånn
at du tar litt mindre risiko jo eldre du blir. Da har du større sjanse for god
avkastning når du er ung, mens gevinsten sikres når du nærmer deg
pensjonsalder.

 • Alderstilpasset profil:
 • Aksjeandel justeres etter din alder
 • Kombinasjon av Rente og Aksje Fond
 • Høyere risiko og mulighet for god avkastning når
  du er ung
 • Redusert risiko når du nærmer deg pensjonsalder

 Modellen under viser fordeling av Renter og Aksjer ved en avtalt uttaksalder på 67 år:

Etter kjøp kan du endre til andre investeringsporteføljer med ulik grad av risiko.

Kakediagram som viser 25 %. Grafikk.

ODIN Konservativ

 • 25 % aksjer og 75 % renter
 • Kombinasjonsfond
 • Lav risiko, lavere avkastning
 • Kort tidshorisont

Passer for deg som er forsiktig, men ønsker høyere avkastning enn du får ved banksparing.

Kakediagram som viser 50 %. Grafikk.

ODIN Flex

 • 50 % aksjer og 50 % renter
 • Kombinasjonsfond
 • Medium risiko
 • Mellomlang tidshorisont

Passer for deg som ønsker en balansert tilnærming, med halvparten aksjer og resten i renter.

Kakediagram som viser 75 %. Grafikk.

ODIN Horisont

 • 75 % aksjer og 25 % renter
 • Kombinasjonsfond
 • Medium risiko
 • Mellomlang tidshorisont

Passer for deg som forventer høy avkastning, men ønsker å ta noe mindre risiko enn i et aksjefond.

Kakediagram som viser 100 %. Grafikk.

ODIN Aksje

 • 100 % aksjer
 • Aksjefond
 • Høy risiko, høy avkastning
 • Lang tidshorisont

Passer for deg som synes høy avkastning er viktig. Du bør ha lang tidshorisont og tåle store svingninger.


Skal du få det greit som pensjonist må du spare litt selv

Du vil få pensjon både fra folketrygden og fra arbeidsgiveren. Men for de fleste vil dette bare utgjøre 50-60 % av lønnen de hadde. Det kan bli en brå overgang. Derfor anbefaler vi at alle som er i arbeid bør spare til egen pensjon.


Dette er pensjonskonto

Pensjonskonto er enkel sparing til pensjon. Du sparer et fast beløp hver måned, så tar vi oss av resten. Vi tilpasser risikoen på sparingen til din alder for å oppnå best mulig avkastning. Det lønner seg å starte tidlig. Får du bedre eller dårligere råd underveis kan du endre
sparebeløpet når du vil. 

Vilkår

Kjøper du pensjonskonto på nett blir du automatisk eKunde. Da finner du all informasjon om avtalen din digitalt på livogpensjon.no. Der kan du bytte fond på sparingen din uten ekstra kostnader og skattemessige konsekvenser.

Avtalegiro for avtalen opprettes underveis i kjøpet eller via en lenke på kvitteringen du får tilsendt på e-post.

Det er kjøper som bærer risiko for verdifall på sparingen og pensjonskontoen har ingen avkastningsgaranti.

Det er ingen kjøpsomkostninger på avtalen.

Forvaltningshonoraret avhenger av alder og aksjeandel. Ved 100 % aksjeandel betaler du 2 % i forvaltningshonorar. 

I utbetalingstiden, når porteføljen består av 20 % aksjer, betaler du 0,84 %.

Forsikring av sparingen din i tilfelle du skulle bli arbeidsufør koster 7,9 % av sparebeløpet. 

Pris på livsforsikring på 5 % av saldo fra fylte 62 år avhenger av den forsikredes alder.

Avkastningen på sparingen din er skattefri inntill utbetalingen starter, da beskattes avkastningen som alminnelig inntekt. Spareverdien formuebeskattes.

Du kan avslutte avtalen når du måtte ønske. Sparesaldoen blir da utbetalt. Les mer detaljert informasjon om avtalen og vilkårene her.


Så mye sparer andre på din alder

Det er ikke så lett å vite alt nå hvor mye inntekt du trenger som pensjonist. Eller når du vil gå av med pensjon. Derfor har vi gjort det enklere å finne ut hvor mye du bør spare. Nemlig ved å vise hva de som er like gammel som deg sparer. Du bestemmer selvfølgelig om du vil spare mer enn snittet eller mindre enn snittet.


Priser og vilkår

 • Ved 100 % aksjer koster forvaltning 1,50 % av saldo
 • Ved 20 % aksjer koster forvaltning 0,62 % av saldo
 • Administrasjon av avtalen koster 0,1 % av saldo

Fullstendige vilkår for Pensjonskonto

Vi prøver å gjøre det enkelt å forstå produktene våre her på nettsiden, men selvfølgelig kan det være noe du ikke fant svar på likevel. Da kan du laste ned fullstendig vilkår for Pensjonskonto her.


Hva lurer andre på?