Pensjonskonto

Enkel sparing til pensjon. Vi hjelper deg med å komme i gang.


 • Alle som er i jobb bør spare selv til pensjon.
 • Du trenger ikke kunne noe om pensjon for å komme i gang.
 • Som pensjonist vil du takke deg selv for at du startet sparingen nå.

Pensjon kan være enkelt

Når du kjøper pensjonskonto får du alderstilpasset investeringsprofil. Det vil si at pensjonssparingen din tilpasses gradvis slik at du tar litt mindre risiko jo eldre du blir. Da har du større sjanse for god avkastning når du er ung, samtidig som gevinsten sikres når du nærmer deg pensjonsalder.

 • Alderstilpasset profil
 • Aksjeandel justeres etter din alder
 • Kombinasjon av rente- og aksjefond
 • Høyere risiko og mulighet for god avkastning når du er ung
 • Redusert risiko når du nærmer deg pensjonsalder

Modellen viser fordeling av rentefond og aksjefond ved en avtalt uttaksalder på 67 år. Fra det året du fyller 40, trapper vi automatisk ned andelen aksjefond til rentefond fra hundre prosent til tjue prosent.

Etter kjøp kan du endre til andre investeringsporteføljer med ulik grad av risiko.

Kakediagram som viser 25 %. Grafikk.

25 %

 • 25 % aksjer og 75 % renter
 • Kombinasjonsfond
 • Lav risiko, lavere avkastning
 • Kort tidshorisont
 • Forvaltningshonorar: 0,70 %

Passer for deg som er forsiktig, men ønsker høyere avkastning enn du får ved banksparing. Du kan velge mellom Sparebank 1 eller ODIN som forvalter.

Kakediagram som viser 50 %. Grafikk.

50 %

 • 50 % aksjer og 50 % renter
 • Kombinasjonsfond
 • Medium risiko
 • Mellomlang tidshorisont
 • Forvaltningshonorar: 1,00 %

Passer for deg som ønsker en balansert tilnærming, med halvparten aksjer og resten i renter. Du kan velge mellom Sparebank 1 eller ODIN som forvalter.

Kakediagram som viser 75 %. Grafikk.

75 %

 • 75 % aksjer og 25 % renter
 • Kombinasjonsfond
 • Medium risiko
 • Mellomlang tidshorisont
 • Forvaltningshonorar: 1,25 %

Passer for deg som forventer høy avkastning, men ønsker å ta noe mindre risiko enn i et aksjefond. Du kan velge mellom Sparebank 1 eller ODIN som forvalter.

Kakediagram som viser 100 %. Grafikk.

100 %

 • 100 % aksjer
 • Aksjefond
 • Høy risiko, høy avkastning
 • Lang tidshorisont
 • Forvaltningshonorar: 1,50 %

Passer for deg som synes høy avkastning er viktig. Du bør ha lang tidshorisont og tåle store svingninger. Du kan velge mellom Sparebank 1 eller ODIN som forvalter.


Skal du få det greit som pensjonist må du spare litt selv

Du vil få pensjon både fra folketrygden og fra arbeidsgiveren. Men for de fleste vil dette bare utgjøre 50-60 % av lønnen de hadde. Det kan bli en brå overgang. Derfor anbefaler vi at alle som er i arbeid bør spare til egen pensjon.


Dette er pensjonskonto

Pensjonskonto er enkel sparing til pensjon. Du sparer et fast beløp hver måned, så tar vi oss av resten. Vi tilpasser risikoen på sparingen til din alder for å oppnå best mulig avkastning. Det lønner seg å starte tidlig. Får du bedre eller dårligere råd underveis kan du endre sparebeløpet når du vil. 


Så mye sparer andre på din alder

Det er ikke så lett å vite alt nå hvor mye inntekt du trenger som pensjonist. Eller når du vil gå av med pensjon. Derfor har vi gjort det enklere å finne ut hvor mye du bør spare. Nemlig ved å vise hva de som er like gammel som deg sparer. Du bestemmer selvfølgelig om du vil spare mer enn snittet eller mindre enn snittet.


Synes du bankenes pensjonsspråk er vanskelig å forstå? Nå skal vi gjøre det enklere for deg.

Sammen med Finansforbundet og resten av finansbransjen er SpareBank 1 i gang med å forenkle språket, slik at du lettere skal forstå din pensjon. Vi skal skrive:

•"Avtale" i stedet for "polise".
•"Pris" i stedet for "premie".
•"Den dagen du slutter i jobb" i stedet for "fratredelsesdato".
•"Pensjonsutbetalinger" i stedet for "løpende pensjon".

Er det andre ord og uttrykk du lurer på hva betyr? Se ordliste på finansnorge.no


Priser og vilkår

 • Ved 100 % aksjer koster forvaltning 1,50 % av saldo
 • Ved 20 % aksjer koster forvaltning 0,62 % av saldo
 • Administrasjon av avtalen koster 0,1 % av saldo

Fullstendige vilkår for Pensjonskonto

Vi prøver å gjøre det enkelt å forstå produktene våre her på nettsiden, men selvfølgelig kan det være noe du ikke fant svar på likevel. Da kan du laste ned fullstendig vilkår for Pensjonskonto.

Produktet leveres av SpareBank 1 Forsikring


Hva lurer andre på?