Samlivsbrudd

De fleste som går gjennom et samlivsbrudd, ønsker å snakke med en rådgiver. Vi loser deg trygt gjennom en krevende fase, og hjelper deg med å få oversikt og se muligheter. 


Hva kan vi hjelpe deg med?

Et samlivsbrudd er en stor emosjonell belastning på både de to som går fra hverandre, på barn, og på familie og venner forøvrig. Men et samlivsbrudd kan også være komplisert på det praktiske plan, og det kan være vanskelig å ta rasjonelle beslutninger når følelsene svinger.

Rådgiveren kan hjelpe deg med alt som har med økonomi å gjøre, inkludert om du skal beholde boligen eller ikke. 

Vi forutsetter at du og din partner har blitt enige om fordeling. 


Hva må du tenke på?


Hvilken økonomisk støtte kan du få?

Som enslig forelder kan du få støtte fra NAV, som for eksempel overgangsstønad og støtte til barnepass. 

Se mer om støtteordningene fra NAV her

Vanskelig å få oversikt?

Vi anbefaler at du tar en gjennomgang med ditt lokale NAV-kontor