Hva lurer du på?

Som arbeidsgiver må du passe på å være i forkant med eventuelle permitteringer hvis inntektene i virksomheten brått faller. Permittering betyr at du midlertidig avbryter lønnsplikten til dine ansatte. Dette kan gjøres på to dagers varsel, se hovedavtalen LO – NHO § 7-3

  • Drøfte med tillitsvalgte, har du ikke tillitsvalgte bør du drøfte med verneombudet. Du bør skrive protokoll fra drøftingene. Utkast til protokoll.
  • Skrive permitteringsvarsel med den enkelte ansatte. Permittering ved korona kan gjøres på to dagers varsel. Utkast til permitteringsvarsel.
  • Vedlegg en bekreftelse på arbeidsforhold. Et eksempel på slik bekreftelse finner du her. NB: Den ansatte vil ifølge siste oppdaterte melding hos NAV ikke trenge dette skjemaet ved korona-permittering. 
  • Dersom du permitterer under 10 ansatte (over 30 dager) trenger ikke arbeidsgiver sende eget skjema til NAV. Dersom du permitterer (over 30 dager) 10 ansatte eller flere, må du i tillegg sende til nav.no eget skjema. Dette kan foreløpig kun sendes pr post. Skjema finner du hos  NAV.
  • Det er to dagers varselfrist på permittering ved korona, så er det to arbeidsdager med lønnsplikt. Deretter tar NAV over og betaler dagpenger, med full lønn (maks 6G – ca 600 000 kr) i 18 dager. Deretter er det dagpenger etter reviderte satser hvor det nylig er bestemt av Stortinget/regjeringen at permitterte sikres minimum 80 % av inntekten sin opptil 3 G, og 62,4% av inntekten mellom 3 G og 6 G i permitteringsperioden. Lenke til informasjon om siste regelendringer finner du her.

Dersom arbeidstaker er sykmeldt før permitteringen trer i kraft, skjer ingen endring i sykepengegrunnlaget. Dersom arbeidstaker er sykmeldt etter permitteringen trer i kraft, beregnes sykepengene av dagpengene, altså et langt lavere beløp.

Regjeringen har vedtatt at arbeidsgiverperioden ved sykdom pga koronavirus reduseres til 3 dager (vanligvis 16 dager).

Arbeidsgiverperioden for betaling av omsorgspenger reduseres sterkt.

Arbeidsgiver skal betale lønn for dager ansatt har omsorgspermisjon, men arbeidsgiverperioden er nå kortet ned til 3 dager. Resten betaler NAV. Kvoten ellers er doblet, 10 dagers fravær er nå øket til maks 20 dagers fravær. Omsorgspenger fra arbeidsgiveren beregnes etter de samme bestemmelsene som sykepenger, og utgjør 100 prosent av sykepengegrunnlaget.

Det er nylig avklart at sykepenger er aktuelt i dagens situasjon med stengte barnehager og skoler, selv om det ikke er tale om sykt barn.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }