Hvordan setter jeg opp innstillinger for purringer?

1. Gå til Innstillinger og Salg, og velg Innkreving. Denne siden er delt inn i Purreinnstillinger, Purreplan og Innstillinger for renter på purring. 

regnskapsprogram-purreinnstillinger-1

Purreinnstillinger

Legg inn minste fakturabeløp du ønsker å sende purring for. Det vil da kun være mulig å opprette en purring for fakturaer som overstiger dette beløpet. Velg også hvilken konto eventuelle purregebyr skal føres mot. Sett hake ved Aksepter fakturabetaling uten purregebyr og Bruk tittel/beskrivelse fra purreregler som emne/tekst i e-post til kunde dersom du ønsker dette. 


Purreplan

Her må du velge mellom Standard, Streng eller Egendefinert purreplan. Trykk på Se detaljer for å se spesifikasjoner for purring og inkassovarsel, samt en forhåndsvisning av de standarddefinerte tekstene som vises på purringen. Les en beskrivelse av de tre valgene under bildet. 

Standard: Kunden får én purring og ett inkassovarsel før faktura sendes til inkasso. Første purring kan sendes tidligst 3 dager etter forfall på original faktura og vil få 14 dagers forfallsfato etter sending. Tilsvarende kan inkassovarsel sendes tidligst 3 dager etter forfall på første purring og vil få 14 dagers forfallsdato etter sending. Fakturaen kan sendes til inkasso tidligst 7 dager etter forfall på inkassovarsel. 

Streng: Kunden vil kun få ett inkassovarsel før faktura sendes til inkasso. Inkassovarsel kan sendes tidligst 14 dager etter forfall på original faktura og vil få 14 dagers forfall etter sending. Fakturaen kan sendes til inkasso tidligst 7 dager etter forfall på inkassovarsel. 

Egendefinert: Trykk Endre egendefinert plan. Her setter du opp egendefinerte purreregler. Les mer om egendefinert purreplan. 


Innstillinger for renter på purring

Nederst på siden er det mulig å aktivere renteberegning for forsinkelsesrenter på purring. Les mer om forsinkelsesrenter. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }