Meld skade for bedrifter

Meld skade på bedriftskjøretøy

Hva har skjedd?


Kollisjon med annet kjøretøy
Kollisjon med annet kjøretøy
Andre skader på kjøretøyet
Andre skader på kjøretøyet
Påkjøring av dyr
Påkjøring av dyr
Tyveri/innbrudd
Tyveri/innbrudd
Glasskade
Glasskade