Bedriftsforsikringer

Gruppelivsforsikring

Med gruppelivsforsikring får familien som sitter igjen økonomisk hjelp hvis den ansatte dør.

Familien får en engangsutbetaling hvis den ansatte dør, uansett årsak.
Gruppelivsforsikring gjelder hele døgnet - i hele verden.
Forsikringen er et attraktivt gode som bidrar til en trygg økonomisk hverdag for den ansattes familie.

Hva dekker gruppelivsforsikring?

Gruppelivsforsikring dekker familien til den ansatte ved død. Forsikringssummer og tilleggsdekninger kan tilpasses bedriftens behov.

datter kysser moren sin på kinnet
Dekninger Standard
Dødsfall Inntil 50 G

 

Tilleggsforsikringer

 
Barnetillegg*
Inntil 6,5 G
Ektefelle/samboer** Inntil 30 G
Uføreforsikring*** Inntil 30 G

G = Folketrygdens grunnbeløp

*Hvis en ansatt dør, utbetales forsikringssummen i tillegg til forsikringsbeløpet for hvert barn under 21 år.

**Utbetales til den ansatte hvis ektefelle/samboer dør. Forsikringen gjelder frem til den ansatte fyller 70 år. Hvis man ønsker at noen andre skal motta erstatningen kan det avtales.

***Utbetales til den ansatte, hvis den ansatte blir minst 50 % varig arbeidsufør. Forsikringen gjelder frem til den ansatte fyller 60 år.


Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har bedriften allerede gruppelivsforsikring hos oss, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for din bedrift.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter bedriftens behov.

Hva er IPID?
 


Hvordan og til hvem utbetales forsikringen? 

Forsikringen utbetales som en skattefri engangsutbetaling.

Ved dødsfall utbetales erstatningen som hovedregel til ektefellen din. Er du ikke gift, utbetaler vi til arvingene dine, etter arveloven eller testamentet ditt. Annen utbetalingsrekkefølge kan være avtalt på din avtale, så se forsikringsbevis for hva som gjelder.

Hvis du ønsker at noen andre skal motta erstatningen, kan du gjøre det ved å sende inn skjema for begunstigelse.

Har noen gått bort? 

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.