Innskuddspensjon

Innskuddspensjon er den vanligste pensjonsordningen for bedrifter.

God avkastning for de ansatte.
Forutsigbare kostnader for bedriften.
Enkelt og oversiktlig for både bedrift og ansatte.

Hva er innskuddspensjon?

  • Den vanligste formen for pensjonssparing til de ansatte.
  • En prosentsats av lønnen til dine ansatte settes av til pensjon.
  • Innskuddspensjon gir forutsigbare kostnader for bedriften, og god avkastning for de ansatte.
  • De ansatte kan selv få velge hvor forsiktig eller offensivt de ønsker å være i pensjonssparingen sin. Dette kalles spareprofil.
Illustrasjon: egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto er en lovbestemt konto der dine ansatte får samlet all sin innskuddspensjon - også fra tidligere arbeidsgiver.

Hva må du som arbeidsgiver vite om egen pensjonskonto?

Mer pensjon for pengene

Bedrifter med innskuddspensjon i SpareBank 1 får god avkastning på pensjonssparingen. Våre spareprofiler er blant de beste på lang sikt, ifølge pensjonsportalen Norsk Pensjon. Hos oss får du rett og slett mer pensjon for pengene!


Velg mellom ulike spareprofiler

Arbeidsgiver velger hvilken spareprofil de ansatte skal ha. Vi anbefaler alderstilpasset profil. I tillegg kan arbeidsgiver la de ansatte velge spareprofiler selv, med ulik vekting mellom aksje- og rentefond. Med disse profilene trappes aksjeandelen ned fra den ansatte fyller 57 år, for å sikre pensjonen.

Alderstilpasset spareprofil

Sparingen tilpasses alderen din, slik at du gradvis tar litt mindre risiko jo eldre du blir. Dette skjer ved at andelen aksjefond reduseres, og andelen rentefond økes. Da har du større sjanse for god avkastning når du er ung, samtidig som gevinsten sikres når du nærmer deg pensjonsalder. 

Rentefond består av om lag 5 % eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning. 

Nedtrappingen av risiko starter automatisk når du har blitt 40 år og varer frem til du fyller 67 år.

Spareprofilen renter betyr at pengene dine bare settes sammen av renter. Det betyr minst mulig risiko, og passer for deg som er opptatt av trygghet.

Rentefond består av om lag 5 % eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning. 

Spareprofilen forsiktig betyr at pengene dine fordeles mellom aksjer og renter. Fordelingen med 25 % aksjer og 75 % renter passer for deg som er opptatt av trygghet og ønsker lav risiko.

Rentefond består av om lag 5 % eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning. 

Spareprofilen moderat betyr at pengene dine fordeles mellom aksjer og renter. Fordelingen med halvparten i aksjer og halvparten i renter passer for deg som er opptatt av trygghet og avkastning, men tåler noe risiko.

Rentefond består av om lag 5 % eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning. 

I spareprofilen offensiv plasseres pengene dine med 75 % i aksjer og 25 % i renter. Spareprofilen passer for deg som er opptatt av avkastning og er villig til å ta en del risiko.

Rentefond består av om lag 5 % eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning. 

Spareprofilen aksjer betyr at pengene dine bare settes sammen av aksjer. Dette er spareprofilen for deg som er opptatt av høy avkastning, og som er villig til å ta høy risiko. 

Rentefond består av om lag 5 % eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning. 

Vilkår og detaljer

  • Inkluderer betalingsfritak ved uførhet
  • Mulighet for å knytte til tilleggsdekninger

Innskuddspensjon leveres av SpareBank 1 Forsikring

Automatisk oppdatering med a-meldingen

Fremover vil informasjon fra a-meldingen bli delt med pensjonsselskapene. Dette gir flere fordeler for deg som kunde: 

  • Mindre rapportering
  • Bedre oversikt og enkel kommunikasjon
  • Sikrer arbeidstakere korrekt pensjon

For at vi skal kunne hente informasjon fra a-meldingen må du bekrefte at vi er din pensjonsleverandør!

Kjære bedriftskunder – tusen takk

Vi er stolte og takknemlige for å ha
blitt kåret til selskapet med de mest fornøyde tjenestepensjonskundene for
fjerde år på rad. Takk for tilliten.

Les mer om undersøkelsen

Aalunds Bedriftspensjonsbarometer er Norges største og ledende kundeundersøkelse for tjenestepensjon.

Økt pensjonssparing - et av de beste ansattgodene

De som tjener godt, får ikke pensjon fra folketrygden av lønn som overstiger 7,1 G. Som arbeidsgiver kan du spare inntil 7 prosent av lønnen til alle ansatte, men du kan også velge å spare inntil 18,1 prosent ekstra av lønnen mellom 7,1 G og 12 G.

På den måten kan du være med og kompensere for at folketrygden ikke utbetaler pensjon for lønn over 7,1 G. Den ansatte kan også velge å bli trukket i lønn for å øke pensjonssparingen.

En tusenlapp i økt pensjonssparing vil som regel bety langt mer enn en tusenlapp i økt lønn.

Pensjon er viktig både for bedriften og de ansatte

Selv om pensjonsordning er obligatorisk er det forskjell på hvor mange prosent av lønn bedrifter betaler inn til de ansattes pensjon. En god pensjonsordning er et av de beste godene du kan gi dine ansatte. Og kan brukes som et strategisk verktøy i bedriftens rekrutteringsarbeid.


Hva skjer dersom en ansatt blir arbeidsufør?

En ansatt som blir arbeidsufør, vil måtte leve av om lag halvparten av tidligere inntekt. Uførepensjon gir deg og dine ansatte økonomisk trygghet ved tapt arbeidsevne.

Pensjonssparing leveres av SpareBank 1 Forsikring AS

Ansvarlig forvaltning for en bærekraftig framtid

Bærekraft er utgangspunktet for vår forvaltning. Det skal være enkelt å ta gode bærekraftige valg når du velger pensjonsleverandør. Sparer bedrfiten til pensjon hos oss kan dere være trygge på at bærekraft er godt ivaretatt.

 

Hva lurer andre på?