Driftsbygning

Forsikring av driftsbygninger dekker små og store landbruksbygninger, som for eksempel lagerbygg og bygninger for dyrehold, redskap og arbeidsmaskiner.

Dekker skade på fastmontert produksjonsutstyr.
Dekker tapte leieinntekter ved skade.
Dekker yrkesskade for ulønnet arbeid.
landbruk

Hva dekker forsikring av driftsbygning?

Forsikringen kan tilpasses alle gårdens driftsbygninger. I tillegg kan du utvide til topp med tilleggsforsikringer som vi tilpasser ut ifra ditt behov. 

Dekning Brann Topp
Brann
Naturskade
Vannskade  
Tyveri   
Hærverk  
Knust/sprukket bygningsglass og skade på vask/toalett (kalt sanitærporselen)  
Fastmontert produksjonsutstyr (og midlertidig demontert utstyr)  
Vindskader  
Snøtyngde og takras  
Driftsbygninger som er under montering eller utvidelse   Inntil 1.000.000 kr
Tapte leieinntekter (under gjenoppbygging)   Inntil 150.000 kr (kan utvides)
Ekstrautgifter på grunn av prisstigning  
Riving, rydding, lagring og destruksjon av miljøfarlig avfall   Inntil 30 % av forsikringssummen ved førsterisiko
Merutgifter ved offentlige bestemmelser (kalt påbud) fra myndigheter   Inntil 5.000.000 ved fullverdi og
50 % av forsikringssum ved førsterisiko
Huseieransvar   Inntil 10.000.000 kr
Erstatningsansvar for tilleggsnæring som er underordnet gårdens hovedvirksomhet  
Rettshjelp   Inntil 150.000 kr
Yrkesskade for ulønnet arbeidskraft  
Kunstnerisk utsmykning   Valgfri tilleggsforsikring
Riving, rydding, lagring og destruksjon av miljøfarlig avfall,
som er over 30 % av forsikringssummen ved førsterisiko
  Valgfri tilleggsforsikring
Tapte leieinntekter over 150.000 kr   Valgfri tilleggsforsikring

Skadeeksempler

Eksempler på skader der bonden har fått bruk for forsikringen


Brann i låve

Varmgang i et eldre elektrisk anlegg gjorde at det startet brann i låven. Deler av låven brant ned og medførte totalskadet bygning. Forsikringen dekket riving, rydding og gjenoppbygging av ny låve.


Tak blåste av

Etter et kraftig uvær hadde det blåst av takstein fra et lagerbygg og ned på to arbeidsmaskiner. Forsikringen dekket både skadene på taket og arbeidsmaskinene.


Hærverk

En søndag morgen kom bonden til driftsbygningen og oppdaget at flere ruter hadde knust. Det var også tagget på veggene. Forsikringen dekket både skadene og utgiftene for å få fjernet taggingen.


Produktinformasjon (IPID)

Vilkår og IPID

Har du forsikring av driftsbygning hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for ditt landbruk. 

Hva er IPID?

 

Boligforsikringer til gården

Har du gård er det ikke bare driftsbygningene som bør forsikres. Vi forsikrer også gårdshus, kårbolig og andre bygg som ikke er direkte knyttet til driften. 

Har du hatt uhell eller skade på driftsbygning? 

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring.