Driftsløsøre og landbruksredskap

Forsikring av driftsløsøre landbruksutstyr omfatter redskap og utstyr som brukes i landbruksproduksjonen.

Dekker skade på redskap og landbruksutstyr.
Gir økonomisk trygghet og hjelp f.eks. ved brann.
Erstatning ved tyveri og hærverk.
landbruk

Hva dekker forsikring av driftsløsøre?

Forsikring av landbruksredskap dekker redskap, utstyr og ting som brukes i forbindelse med produksjonen.

Dekning Avling
Brann
Vannskade ved defekt eller ødelagt rørledning i bygg
Tyveri og hærverk
Skade på traktorredskap ved kollisjon/utforkjøring/velting
Skade på fastmontert produksjonsutstyr i leid rom Inntil 150.000 kr
Skade på leid rom/bygning når det skjer tyveri eller hærverk Inntil 150.000 kr
Bygningsglass Inntil 10.000 kr
Vindskade
Snøtyngde og takras
Svikt i bærekonstruksjoner i bygget (inntil 20 år)
Transportskade
Naturskade
Verdiøkning*
Merutgifter til midlertidig å lagre eller destruere miljøfarlige rester etter skade Inntil 150.000 kr
Gjenoppretting av manuskripter, yrkestegninger, arkiver og lignende, innen 2 år etter skade Inntil 100.000 kr
Fastmontert produksjonsutstyr i leid bygning, over det basisforsikringen dekker Valgfri tilleggsdekning
Miljøskadelig avfall over det basisforsikringen dekker Valgfri tilleggsdekning

*Verdiøkning på driftsutstyr, maskiner og redskap som skjer i løpet av forsikringsperioden, på grunn av nyinnkjøp og prisstigning inntil 20 % av forsikringssummen for maskiner og utstyr


Produktinformasjon (IPID)

Vilkår og IPID

Har du forsikring av landbruksredskap hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for din gård. 

Hva er IPID?

 

Har du hatt skade på utstyr eller redskap?

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring.