Næringsbygg-forsikring

Næringsbygg-forsikring passer både for større bygninger som kontorbygg og varehus, og mindre bygg som klubbhus og forretningsbygg. 

Dekker erstatningsansvar som eieren av bygget kan få.
Du får hjelp 24 timer i døgnet hvis det skulle skje en skade.
Hjelp av profesjonelle håndverkere, vi har kun avtale med de beste.

Hva dekker næringsbygg-forsikring?

Du kan velge mellom standard og topp næringsbygg-forsikring. I tillegg kan du utvide med tilleggsforsikringer som vi skreddersyr bedriftens behov. Dekninger

Standard

Topp
Brannskader
Vannskader
Naturskader (skred, storm, flom m.m.)
Yrkesskadeforsikring på ulønnet arbeidskraft
Tyveri- og hærverksskader
Snøtyngde og takras
Knust/sprukket bygningsglass og skade på vask/toalett (sanitærporselen)
Svikt i bygningens bærende konstruksjon
Husleietap
Riving og rydding
Offentlig påbud
Parabol/internett/varmekabler
Redskap, motorkjøretøy opp til 750 kg og løst tilbehør til bygningen Inntil 300.000 kr Inntil 750.000 kr
Hageanlegg Inntil 500.000 kr
Inntil 1.000.000 kr
Huseieransvar Inntil 10.000.000 kr
Inntil 10.000.000 kr
Kunst/utsmykning   Inntil 250.000 kr eller valgt forsikringssum
Maskinskade  
Tap av gass, vann eller annen væske  

Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har dere næringsbygg-forsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for din bedrift. 

Hva er IPID?


Har du hatt uhell eller skade?

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.