Likviditetsplanlegging

Vet du hvordan det står til med bedriftens økonomi? Sjekk hvordan du kan bruke nettbank bedrift til å få bedre oversikt og planlegge likviditeten fremover i tid. 

PS! Alle likviditetsverktøyene finner du i menyen øverst til høyre i nettbanken.

Kommer snart!
Automatisk likviditetsplanlegger

Den automatiske likviditetsplanleggeren bruker tidligere data til å forutse likviditet fremover i tid, og gjør det enklere for bedriften å unngå likviditetsproblemer på lang sikt. For en butikk kan den for eksempel vise en gitt økning i likviditet før jul, basert på tidligere data og dagens økonomiske situasjon.

Få oversikt og planlegg bedriftens økonomi
med fire verktøy i nettbanken


lyspare-ikon

Hva betyr egentlig likviditet?

Likviditet betyr bedriftens evne til å betale kommende regninger og uforutsette utgifter. Med god likviditet, kan bedriften betale for eksempel regninger, lønn til ansatte og skatt, men også uforutsette utgifter som reparasjoner på firmabilen.