Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er en pensjonsordning hvor bedrifter er pålagt å spare til pensjon for de ansatte. 

Hos oss får du en pensjonsavtale som er i tråd med kravene i Obligatorisk tjenestepensjon.
Bli en mer konkurransedyktig arbeidsgiver ved å gi dine ansatte en bedre avtale enn minstekravet.
Det er enkelt og få oversikt og gjøre endringer selv, eller med hjelp av kunnskapsrike rådgivere.

Hva er OTP? 

De fleste bedrifter med ansatte er lovpålagt å spare til pensjon for sine ansatte. Dette kalles obligatorisk tjenestepensjon, eller OTP.

Det finnes tre typer pensjon;
innskuddspensjon, hybridpensjon og ytelsespensjon.

OTP-regler

To ting mange lurer på om obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Hvem må ha OTP?

 • Alle bedrifter med minst to ansatte som jobber 75 prosent stilling eller mer.
 • Alle bedrifter med minst en ansatt som jobber 75 prosent stilling eller mer, i tillegg til eier.
 • Bedrifter med ansatte som jobber 20 prosent stilling eller mer – som til sammen utgjør minst to årsverk.

Hva må være med i OTP ordningen?

 • Minimum to prosent av lønnen mellom 1 og 12 G skal settes av til sparing for alderspensjon. 1G = 106.399.
 • Avtalen inkluderer betalingsfritak hvis den ansatte blir arbeidsufør. Dette er pålagt.
 • I tillegg kan man velge å knytte til uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon.

To typer pensjonsordninger

De to mest vanlige pensjonsavtalene er:

Innskuddspensjon

 • Den vanligste formen for pensjonssparing.
 • En prosentsats av lønnen til dine ansatte settes av til pensjon.
 • Innskuddspensjon gir forutsigbare kostnader for bedriften, og god avkastning for de ansatte.
 • De ansatte kan selv få velge hvor forsiktig eller offensivt de ønsker å være i pensjonssparingen sin.

Les mer om innskuddspensjon

Les mer om innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende

Hybridpensjon

 • En pensjonsordning som er en mellomting mellom innskudds- og ytelsespensjon.
 • Sikrer lik pensjon til kvinner og menn.
 • Pensjonsutbetalingen kan vare hele livet.
 • Dere kan velge mellom garanti eller investeringsvalg.

Les mer om hybridpensjon

Hva er ytelsespensjon?

Ytelsespensjon er vanlig for de som er ansatt i det offentlige, og blir i dag lite brukt i private bedrifter. Den ansatte får en fast prosentsats av sluttlønnen utbetalt som pensjon. Ytelsespensjon er ikke lenger i salg.

Hvor mye pensjon får du fra jobben?

Alle arbeidsgivere i Norge må spare til pensjon for sine ansatte. Arbeidsgiveren bestemmer hvor stor del av din lønn som skal settes av til pensjonssparing.

Det er store forskjeller på hvor mye arbeidsgivere sparer for deg, noe som vil ha stor betydning for deg og din fremtidige pensjon. Du må derfor sjekke hva slags pensjonsordning du har, hva arbeidsgiver faktisk sparer for deg og hvordan sparepengene er plassert. 

Ikke kunde i banken? Sjekk din pensjon her

Pensjonssparing leveres av SpareBank 1 Forsikring AS

Ansvarlig forvaltning for en bærekraftig framtid

Bærekraft er utgangspunktet for vår forvaltning. Det skal være enkelt å ta gode bærekraftige valg når du velger pensjonsleverandør. Sparer bedrfiten til pensjon hos oss kan dere være trygge på at bærekraft er godt ivaretatt.