Om banken

Visjon og verdier

SpareBank 1 Nordmøres visjon og verdier er retningsgivende for alle våre medarbeidere og for måten vi driver virksomheten på og tar vare på kundene våre.

Sammen setter de en standard for hvordan vi skaper verdier for våre egenkapitalbeviseiere, innskytere, kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere på en bærekraftig måte. 

Vår visjon er Sammen skaper vi verdier.

SpareBank 1 Nordmøre skal være en solid, lønnsom og selvstendig bank lokalisert i Møre og Romsdal. Vi skal være attraktive for ansatte, kunder, egenkapitalbeviseiere og samarbeidspartnere gjennom å dyrke frem kvalitet og effektivitet. Vi skal være kjente for å være kompetente, personlige og profesjonelle.

Vi setter vår ære i å være personlig, med motiverte og engasjerte ansatte. Vi vil være den mest profesjonelle rådgiveren, med de mest kompetente medarbeiderne.

Slik vil vi at du skal tenke på oss. Personlig. Profesjonell. Fordi vi bryr oss om kundene våre.

SpareBank 1 Nordmøre. Den kundedrevne og lokale digitalbanken.

Vårt verdigrunnlag

Våre verdier motiverer oss til innsats og gode prestasjoner. De minner oss stadig på hvordan vi skal opptre i møtet med våre kunder, kolleger og samarbeidspartnere. Vi skal oppleves som dyktig, nær og aktiv.

Dyktig
Nær
Aktiv