Kultur

Kultur skaper bolyst og bli(d)lyst. SpareBank 1 Nordmøre heier på de som bruker tid og krefter på å skape et levende og trivelig lokalsamfunn.

Bjørnsonfestivalen

" Vi ser virkelig fram til å få et nytt blikk på festivalen vår, og vi er glade for bankens gode kjennskap til hva vi står for og for viljen de har for å videreutvikle festivalen vår som en litteraturfestival for alle. Det innebærer blant annet å styrke festivalens aktiviteter for blant annet ungdom og barnefamilier."

Johild Kosberg Bredid, festivalsjef Bjørnsonfestivalen


Noen som mottar støtte fra oss innen kultur:

Tildeling av gavemidler

Se oversikt 2022