Søk støtte

Søk om penger til aktiviteter og prosjekter som skaper glede og engasjement i ditt lokalmiljø.

samfunnsengasjement

Sammen får vi ting til å skje

Det finnes mange frivillige, ildsjeler og engasjerte mennesker på nordvestlandet. Noen ganger er det nok med engasjement og vilje - andre ganger trengs litt økonomisk støtte. Vi ønsker å være med å bidra, slik at ditt lag eller forening kan realisere sitt prosjekt. Sammen ønsker vi å skape levende lokalsamfunn.

Gavemidler

Gavemidler er den delen av bankens overskudd som skal gå til gode formål i vår region. Visste du at SpareBank 1 Nordmøre sin største eier er deg og meg? Derfor er det også vi nordmøringer, sunnmøringer, romsdalinger og alle andre som bor her på nordvestlandet, som skal få glede av at det går godt for banken. 

Neste søknadsfrist er 1. juni.

Sponsormidler

SpareBank 1 Nordmøres mål for vår sponsorvirksomhet er å bidra til trivsel og vekst i regionen. Vi har derfor valgt å fokusere på sponsorobjekt som jobber for et bredt og positivt tilbud i lokalmiljøene. Alle sponsoravtale er basert på en kommersiell samarbeidsavtale hvor målet er gjensidig engasjement.

Spørsmål med sirkel.

Lurer du på noe?

SpareBank 1 Nordmøre ønsker å være med og støtte lag og foreninger i Møre og Romsdal. For å kunne søke om støtte fra oss, må du være tilknyttet en virksomhet i vår region, med organisasjonsnummer. 

Tildeling av gavemidler skjer 1 gang i året. Neste søknadsfrist er 1. juni 2022.  Kun søknader sendt inn via skjemaet vil behandles.

Søknad om sponsormidler vurderes fortløpende.

Alle som søker om gavemidler, vil få svar på e-post ca 1 måned etter at søknadsfristen har gått ut. 

Behandlingstid på søknad om sponsing er normalt 4-6 uker.

Savner du svar, eller lurer du på noe kan du kontakte oss på epost: gavemidler@snv.no

Du kan søke om valgfritt beløp.

Som en lokal sparebank med hjerte for regionen vi er en del av, ønsker vi å bidra til å skape et levende lokalsamfunn med aktivitet og trivsel for alle. Vi prioriterer formål som kommer barn og unge til gode, og ønsker å gi støtte til utstyr, aktiviteter og konkreet prosjekter, ikke generell drift. Vi legger vekt på at prosjektene har allmennytte, dvs. kan komme til glede for flere.

- Kompetanse
- Nyskaping
- Kultur
- Idrett
- Hjertebank
- Talent
- Fellesskap

Vi gir ikke støtte til følgende formål:

- prosjekter med partipolitisk eller religiøs profil
- tiltak som faller inn under offentlige kjerneoppgaver
- aktiviteter uten allmennyttig verdi, med svært begrenset målgruppe
- ordinær drift

Ja, men vi ønsker å sikre at støtten går til reelle prosjekter. Hvis dere har en god idé til et prosjekt, kan også Spleis fra SpareBank 1 være til hjelp for å samle inn penger? 

Tildeling av gavemidler

Se oversikt 2023

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }