Si ja takk til alle eFakturaer!

Får du noen regninger på eFaktura og noen på papir i posten? Fra 15. mai 2022 skjer det en endring på eFaktura, og du må velge mellom å få alle regningene på papir, eller alle som eFaktura.

Hadde det ikke vært greit å få alle regningene rett i mobilbanken eller nettbanken, i stedet for å få noen på papir? 9 av 10 nordmenn syns i hvert fall det – så mange av oss er det som får alle regningene våre som eFaktura. 

Hvis du fortsatt ønsker å motta eFakturaer må du si "Ja takk til alle" mobilbanken eller nettbanken, under Innstillinger og Betaling. Hvis du ikke aktiverer "Ja takk til alle" vil du etter 15. mai 2022 få alle regningene på papir i posten.


Fordeler ved å si ja takk til alle eFakturaer

  • Med eFaktura slipper du å betale fakturagebyr.
  • Du trenger ikke lenger å inngå eFaktura-avtale med en og en bedrift.
  • Du bidrar til å spare miljøet ved at bedriftene bruker mindre papir.
  • Du får eFaktura fra første regning – ikke slik som tidligere der du fikk første regning på papir.

Les mer om endringene på efaktura.no

Betaler du eFaktura for noen andre?

Etter 15. mai 2022 vil alle regninger bli sendt til den som er registrert som mottaker på fakturaen. Dersom du skal betale en eFaktura på vegne av noen andre må den som egentlig er mottaker av eFakturaen nå avtale dette direkte med utsteder.


Spørsmål og svar om "Ja takk til alle"

Du må samtykke til "Ja takk til alle" hvis du ønsker å motta eFaktura fra nye betalingsmottakere.

Hvis du ikke takker "Ja takk til alle" vil alle tidligere inngåtte avtaler bli slettet etter 15. mai 2022. Du vil ikke få noen eFakturaer lenger, alle regninger vil da komme på papir i posten.

Alle eFakturaavtaler du har fra tidligere vil følge med videre hvis du samtykker til "Ja takk til alle".

Ja, du kan fortsatt ha kombinasjonen eFaktura og AvtaleGiro. Dette vil fungere akkurat som før, ved at regningen automatisk blir trukket på avtalt dato.

Hvis du har en kombinasjon av eFaktura og AvtaleGiro og det er en annen person som betaler denne for deg, vil AvtaleGiroen bli trukket fra konto akkurat som i dag. Det er imidlertid bare du som står som mottaker av eFakturaen som vil se fakturadetaljene i nettbanken/mobilbanken, med mindre du gir fullmakt til at den andre skal kunne se fakturaen.

Bedrifter som ønsker å sende deg eFaktura finner deg basert på opplysninger som meldes inn til eFaktura-tjenesten når du aksepterer "Ja takk til alle" (e-post, mobil, adresse og fødselsnummer for de som kan behandle dette). Det er derfor viktig at du har oppdaterte kontakt-opplysninger i mobilbanken og nettbanken. Dette kan du sjekke under Innstillinger - Om meg.

Navn, adresse, e-post, mobil og fødselsnummer blir registrert og oppdatert i mobilbanken/nettbanken hos oss. Under Innstillinger - Om meg ser du hva som er registrert på deg. Det er lurt å sjekke at det ligger oppdaterte opplysninger om deg her, da sikrer du at du får  de eFakturaene du vil ha.