Nå skjer det!

Surnadal Sparebank og SpareBank 1 Nordvest går sammen om å skape en enda mer attraktiv og sterkere lokal sparebank

Fra 3. mai er vi SpareBank 1 Nordmøre – en større, sterkere og mer attraktiv sparebank, en kraftigere motor for hele regionen, med mer krefter til å utvikle både næringsliv og lokalsamfunn – men med samme nærhet til kundene.

Den nye lokalbanken vil betjene et marked som strekker seg gjennom Møre og Romsdal opp til Trøndelag, med tretten kontorer fra Ålesund til Trondheim.

SpareBank 1 Nordmøre skal bygge videre på det bunnsolide fundamentet de to sammenslåtte bankene har lagt, med solid forankring i en levende og verdiskapende region. Tilgjengelighet, lokal tilstedeværelse og personlig rådgivning skal fortsatt være svært fremtredende og et tydelig varemerke. Nå starter vi et nytt kapittel i fortellingen.

Hva betyr dette for deg?

 • Dette betyr ingen endringer for deg i praksis, annet enn vissheten om at du fortsetter å være kunde i en sterk lokalbank med lokal forankring, tilstedeværelse og ledelse. 

 • Du beholder vilkårene dine som nå.

 • Du beholder betingelsene du har nå. Generelt vil bankene alltid ha forskjellige prislister. Vilkår vil alltid avhenge av mange faktorer, men dette samarbeidet skal være bra for kunder, ansatte og hele markedsområdet. 

 • De vil fortsatt være der de er i dag. 

 • Ja, det vil de.

 • Du velger selv hvor du ønsker å være kunde, men vi håper at du fortsatt vil være kunde hos oss. Hvis vi ikke hører noe fra deg vil du automatisk bli kunde i SpareBank 1 Nordmøre. Vi håper du blir med oss videre og skal gjøre alt vi kan for at du blir en enda mer fornøyd bankkunde.

 • Ingenting annet enn at du vil se at vi får nytt navn og ny logo. 

 • Du beholder vilkårene dine som nå. Men prisliste er en del av konkurransen mellom bankene. Disse vil normalt endres over tid, i begge retninger.

 • Du står alltid fritt til å gjøre som du vil, men vi mener vi at denne løsningen blir veldig bra for kundene våre. 

Hva betyr dette for lokalsamfunnet?

 • Ja, selvfølgelig! Vi skal fortsatt være en lokal pådriver til å støtte opp om lokal verdiskaping.

 • Stiftelsene får ved etableringen tildelt penger etter en andel av de respektive bankenes grunnfond. Stiftelsene blir eiere i SpareBank 1 Nordmøre ved at det utstedes egenkapitalbevis til disse stiftelsene. Størrelsen på de to stiftelsene vil bli avgjort gjennom forhandlinger om bytteforhold mellom de to bankene.

 • Nei. En ny og større bank vil kunne få muskler til å bidra enda mer.

 • Inngåtte avtaler vil gjelde. Praktisk gjennomføring av skifte av logo på sponsorplakater på idrettsanlegg, drakter osv. kommer vi til å ta kontakt om.

 • Stiftelsene vil få vedtekter om at gaver til allmennyttige formål skal skje innenfor SpareBank 1 Nordmøre sitt markedsområde. Nærmere om vedtektene og hvordan stiftelsene skal ledes og jobbe, kommer vi tilbake til.

Kommer du fra Surnadal Sparebank?

Se hva dette betyr for deg