Hva gjør jeg hvis jeg har kjørt på et dyr?

1. Vær trygg

  • Plasser bilen slik at den ikke skaper farlige situasjoner i trafikken.
  • Sett på varsellys
  • Ta på deg refleksvest
  • Sett ut varseltrekant
 
2. Varsle politiet
Har du kjørt på og skadet dyr, skal du melde fra til politiet på 02800. Politiet vil varsle viltnemnda. Meld også fra om dyret forsvinner. Merk hvor du er og hvor dyret forsvant.
 
3. Ring oss, meld skade eller bestill veihjelp
Ring oss på: (+47 915) 02300. Vi hjelper deg hele døgnet. 
 

Greit å tenke på

Vær særlig oppmerksom i grålysningen om morgenen og i skumringen om ettermiddagen. Da vandrer elgene og risikoen for sammenstøt er størst.