Hva er en digital spareveileder?

I spareveilederen får du anbefalt et utvalg av produkter som kan passe for deg. Anbefalingen settes ut fra hvor mye du ønsker å spare, hvor mange år du ønsker å spare, hensikten med sparingen din og hvor høy risiko du er villig til å ta.

I veilederen får du også mulighet til å prøve fondsrådgiveren. Dette er en helt digital sparerådgiver, hvor du får flere spørsmål om din erfaring med sparing og din økonomi. Basert på en samlet vurdering av din økonomi, tidshorisont, risikoprofil og formål med sparingen vil sparerådgiveren komme med en personlig anbefaling til hvordan du best skal nå ditt sparemål.