Gode råd for utleie og innhold i en leiekontrakt

Det er viktig å inngå en god leieavtale før leieforholdet innledes. Bruk gyldig husleiekontrakt som følger husleieloven. I tillegg bør du:

 • Sjekke referanser på den som skal leie boligen.  
 • Dokumentere boligens tilstand, herunder slitasje og skader.
 • Tenke gjennom leieforholdets varighet. Skal den være tidsbestem eller tidsubestemt? 
 • Opprette en depositumskonto i banken. Leietaker bør betale depositum inn på denne før innflytting. Beløpet er vanligvis 3 eller 6 måneders husleie.  
 • Følge husleielovens regler for betaling av husleie, purring, varsel, utkastelse klausul.
 • Passe på at leietaker og du, som utleier, skriver under på overlevering av nøkler. Dette gjøres etter at leiekontrakt er underskrevet. 
 • Sjekke om du må betale skatt på utleie av boligen. Les mer på skatteetaten.no.

Slik lager du en husleiekontrakt

 1. Logg inn og fyll ut feltene i malen for leiekontrakt. For å logge inn må du være kunde.
 2. Når kontrakten er ferdig utfylt, laster du ned dokumentet i to eksemplarer for signering av leietaker og deg, som er utleier.
 3. Trenger du advokathjelp og er kunde kan advokatene i Advokatfirmaet Legalis hjelpe deg. Du betaler ikke for den første halve timen, deretter har du reduserte priser dersom du trenger mer veiledning fra dem.
   

En tidsbestemt leieavtale opphører uten oppsigelse når avtalt tid er ute. Leietiden må som utgangspunkt være minst 3 år, eller minst 1 år hvis det er loftsleilighet, sokkelleilighet eller bolig i tomannsbolig der utleier og leietaker bor i samme hus.

En tidsubestemt leieavtale krever saklig grunn for oppsigelse – det er ikke nok at man går dårlig overens med leietaker. I husleieavtalen kan det være lurt å innta en lovlig klausul om rett til utkastelse av leietaker dersom skyldig leie ikke blir betalt. Du som utleier kan da slippe veien om domstolene for å få leietaker kastet ut.