Årsoppgjøret

Årsoppgjøret oppsummerer og dokumenterer økonomien til bedriften og legger grunnlaget for årsregnskapet. 

 

Årsoppgjøret

Årsoppgjøret er en oppsummering av årets transaksjoner i virksomheten og bedriftens økonomiske situasjon ved årets slutt. Alle regnskapspliktige bedrifter må ferdigstille selskapets offisielle årsregnskap, årsberetning og eventuell revisjonsberetning.

I tillegg innebærer det utarbeidelse og innlevering av selvangivelse, næringsoppgave og eventuelle andre vedlegg til regnskapsmyndighetene.

Frist for å levere skattemelding med vedlegg for 2020 er 31. mai i 2021.

Vi anbefaler også å besøke Skatteetatens kalender for frister og oppgaver du som næringsdrivende bør tenke på.

Hvor finner jeg bilag, kontoutskrifter og årsoppgaver?

Du finner bilag, kontoutskrifter, revisjonsoppgave/årsoppgave i nettbank bedrift under menyvalget Transaksjoner

Merk at du må ha innsyn/tilgang til alle bedriftens kontoer som ligger i nettbanken for å få frem menypunktet "Årsoppgave". For å få innsynsrett på alle kontoer til bedriften, må bruker ta kontakt med bedriftens administrator for nettbank avtalen. Dersom ikke alle kontoer ligger i nettbanken må bedriften kontakte kundesenteret på chat eller telefon.

Revisorer ønsker for øvrig normalt å motta revisjonsoppgaven direkte fra banken. 

Må jeg ha egen regnskapsfører?

Det er ingen krav om at du må bruke en regnskapsfører, men det er ditt ansvar at regnskapet blir riktig ført. Hvis det er andre enn bedriftens ansatte som skal føre regnskapet, er det krav om at dette er en autorisert regnskapsfører og dere må inngå en skriftlig avtale.

Trenger du regnskapsfører, kan vi hjelpe deg med det. 

Jeg ønsker å sette bort mest mulig selv, men hva MÅ jeg gjøre selv? 

 • Du må sende inn kvitteringer på det du kjøper inn til bedriften til regnskapsføreren. Stadig flere regnskapssystemer har digitale løsninger for dette.
 • Du må avtale med regnskapsføreren din hvordan du skal godkjenne regninger som bedriften din skal betale. Det enkleste er å velge en løsning hvor bedriften kan motta en eFaktura rett i økonomisystemet og godkjenne den der.
 • Du må selv sette opp hva som skal faktureres til kundene, slik at faktureringen blir riktig.
 • Tips! Gi også regnskapsføreren tilgang slik at de kan hente ut bilag, kontoutskrifter og årsoppgave. Administrator for nettbanken i din bedrift kan opprette de riktige tilgangene.

  

Huskeliste

Se huskelisten for årsoppgjøret

 • Lønn, oppgavepliktige utbetalinger, trekk. Oppgaveplikten har korte frister og alle utbetalinger vedr. lønn sendes oss snarest.
 • Bilbeskatning. For næringsbilder trenger vi km-stand og opplysning om privat bruk. 
 • Utfakturering. Utgående fakturaer for vare- eller tjenesteleveranse siste år bør faktureres pr. 31. 12. Dette gjelder selv om fakturaen utstedes etter årsskiftet. 
 • Øvrige bilag. Bilag vedr. desember bes sendt oss snarest mulig etter årsskiftet slik at vi raskest mulig kan avslutte fjoråret.
 • Entreprenører - sluttført prosjekts metode. Entreprenørvirksomheter som klassifiseres som lite foretak, kan benytte sluttført prosjekts metode skattemessig, hvilket betyr at vi må få oversikt over hvilke prosjekter som ikke er avsluttet pr. 31. 12. 
 • Antall ansatte. Oppgi antall ansatte pr. 31.12 og antall årsverk siste år. 
 • Aksjer i andre selskaper. Oversikt over anskaffelser og avgang siste år må sendes oss. Evt. oppgaver fra selskap, forvaltningsselskap, VPS, Aksjonærregisteret oversendes oss. 
 • Årsoppgaver. Alle årsoppgaver fra bank, forsikringsselskaper, låneinstitusjoner, osv. sendes oss. 
 • Deling av næringsinntekt. Dersom ektefelle har deltatt i virksomheten, oppgi om det kan være aktuelt med deling av næringsinntekt. 
 • Varetelling. Varer for videresalg skal telles ved årsskiftet, egen telleliste. 
 • Kassetelling. Kontantbeholdning telles ved årsskiftet. Egen telleliste. 
 • Private oppgaver for selvstendig næringsdrivende. For selvstendig næringsdrivende må vi motta oppgaver over private forsikringer, alle private bankkonti, reiseutgifter til/fra arbeidet, fravært fra hjemmet ifm. arbeidet, lønnsoppgaver, fordringer, gjeld, formuegjenstander, mottatte sykepenger, evt. salg av formuegjenstander. 
 • Nærstående arbeid i selskapet. Arbeider aksjonørers, styremedlemmers eller ledende personells mindreåring barn i selskapet, oppgi hvem. 
 • Kjøp/salg nærstående. Har selskapet kjøpt eller solgt fra/til ansatte, aksjonærer, styremedlemmer. 
 • Sikkerhet for andres gjeld. Har selskapet stillet sikkerhet for andres gjeld.
 • Uttak av varer til eget bruk. Dersom det er tatt ut varer til privat bruk eller til bedriftens eget forbruk, skal dette registreres og meddeles oss.

Hva lurer andre på?