Starte handel med utlandet

Å gå fra et marked du kjenner til noe helt nytt, betyr mye usikkerhet. Hvordan kan du øke dine sjanser for å lykkes?

  • Sett deg inn i internasjonale lover og regler.
  • Skaff deg oversikt over risikoen og reduser usikkerheter.
  • Tilpass forretningsplanen.

Vet du nok om internasjonale handelsregler?

Skal du lykkes internasjonalt trenger du innsikt i bransjekrav, regler og lover som gjelder i landet du tenker å handle med. Det er krav knyttet til både import og eksport av produkter.

altinn.no får du oversikt over restriksjoner, frihandelsavtaler, toll og andre rammebetingelser. Innovasjonnorge.no gir også god hjelp.


Få oversikt over risiko og reduser usikkerhet

Når du skal drive på tvers av landegrenser bør du kartlegge hvilke leverandører skal du skal handle med og mulig risko.

  • Hva slags usikkerheter er det ved leveranser? 
  • Hvordan sikrer du betalinger?
  • Hvordan skal du forholde deg til valuta?

Vi  kan hjelpe deg å sikre pengestrømmene til og fra utenlands valuta og å skape forutsigbarhet i økonomien din. Kontakt oss så finner løsninger som hjelper deg å lykkes.


Har du tilpasset forretningsplanen?

Ta utgangspunkt i forretningsplanen du har for det norske markedet og gjør en grundig analyse av dine nye kundesegmenter utenlands.

  • Har kundene de samme behovene?
  • Har de samme betalingsvilje?
  • Trenger du nye kontakter eller samarbeidspartnere i utlandet?

Her kan du få god hjelp av Innovasjon Norge. De har kontorer i utlandet, kjenner det lokale markedet og ser mulighetene. Samtidig kjenner de norske bedrifter og forstår deres behov.


Finn IBAN-nummer

Ditt elektroniske IBAN-nummer er
Papirformat IBAN-nummer
Sjekk at et IBAN-nummer stemmer

Hva gjør de som lykkes?

Kjennetegnet for de som lykkes i utlandet er høy bevissthet om risiko, god planlegging og kunnskap om lover og regler.