• Hvis du som selvstendig næringsdrivende har en innskuddspensjonsavtale hos oss, kan du også få tilleggssparing med lavere forvaltningsgebyr i IPS og pensjonskonto hos oss.