Borettslag- og sameieforsikring

Borettslag- og sameieforsikring, eller boligbyggforsikring som det også kalles, er skreddersydd for bygninger tilknyttet borettslag og sameier. 

Forsikringen dekker tap av husleie ved skade.
Garantert hjelp 24 timer i døgnet.
Hjelp av profesjonelle håndverkere – vi har kun avtaler med de beste.

Hva dekker forsikringen?

Du kan velge mellom ulike dekningsgrader.

Standardforsikring

  • Brannskader
  • Vannskader
  • Tyveri- og hærverksskader
  • Skade som skyldes snøtyngde og snøras fra tak
  • Bruddskade på bygningsglass og sanitærporselen
  • Skade som skyldes ekstraordinær svikt i bygningens bærende konstruksjon
  • Skade på hageanlegg
  • Naturskader (skred, storm, flo m.m.)
  • Huseieransvar - erstatningsansvar som eier av bygget kan pådra seg
  • Yrkesskade på ulønnet arbeidskraft

Toppforsikring

Toppforsikringen har alle de samme dekningene som standardforsikringen, men i tillegg dekkes:

  • Maskinskade
  • Styreansvar
  • Rettshjelp
  • Kriminalitet
  • Kunstnerisk utsmykning
  • Tap av gass, vann eller annen væske
  • Tap av penger og verdipapirer
  • Følgeskader av utett yttertak
  • Følgeskade av utett våtrom
  • Skadedyr

Tilleggsforsikringer

Både Standardforsikringen og Toppforsikringen kan utvides med tilleggsforsikringer:

  • Husleietap
  • Riving og rydding
  • Offentlig påbud

Vi tilpasser tilleggsforsikringene ut i fra ditt behov.

Har du hatt uhell eller skade?

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Et forsikringsselskap eid av SpareBank 1 og DNB