VippsGO avvikles

Vipps avvikler VippsGO fra 1. desember 2020. Vippsnummer vil dekke behovet for mange.

gutt forstørrelsesglass animasjon

Hva skjer når VippsGO legges ned?

VippsGO ble laget for å være en generell tjeneste. Markedet har utviklet seg mot mer spesialiserte løsninger tilpasset ulike bransjer med behov for digitale ordreløsninger. Vipps fokuserer nå på å gjøre det enklere for nisjeaktører å tilby Vipps-betaling i sine egne løsninger i stedet for å utvikle ordresystemer tilpasset spesifikke bransjer.

Alle VippsGO-avtaler gjøres om til Vippsnummer 1. desember. Dette dekker behovet til mange brukersteder på en god måte. I tillegg tilbyr flere av våre partnere Vipps-betaling i sine tjenester, som er tilpasset ulike segmenter.

Video placeholder image

I filmen over forklarer vi hva Vippsnummer er og hvordan det fungerer.

Det er ikke mulig å opprette nye VippsGO-avtaler etter 17. august, men eksisterende salgssteder i VippsGO kan endres frem til 1. desember 2020. Det er mulig for eksisterende VippsGO-brukere å opprette Vippsnummer-salgssteder, men for å konvertere fra VippsGO til Vippsnummer før 1. desember, må dere kontakte Vipps Kundesenter på telefon.

Det er mulig å bytte til Vipps på Nett, så lenge man oppfyller kravene som stilles for å være et slikt brukersted. Dette inkluderer blant annet forsterket kundekontroll og andre pålagte rutiner, og du kan lese mer om Vipps på Nett her.

30. november 2020 slutter VippsGO å fungere, og alle brukersteder konverteres automatisk til Vippsnummer. Dersom en kunde prøve å betale til ditt salgssted i VippsGO etter den datoen, kommer felt for fribeløp opp i stedet for VippsGO-menyen.

Ordredata er tilgjengelig på VippsGO-portalen frem til 14. desember 2020, men etter dette er ikke disse dataene tilgjengelig lenger. Vi i Vipps kommer til å sende påminnelser om dette når tiden nærmer seg for å sikre at alle får med seg denne informasjonen.

Alle transaksjonsdata ligger tilgjengelig i Vipps-portalen på akkurat sammemåte som i dag også i fremtiden.

Betalingen skjer som en helt vanlig Vippsnummer-betaling. Det betyr at felt for fribeløp kommer opp i stedet for VippsGO-menyen. Du kan enkelt skille på betalingene til et Vippsnummer ved å lage kategorier på forhånd. Det forenkler etterarbeidet med kontering og regnskap, og du får riktig sum dit den skal. Har du et loppemarked kan du for eksempel dele opp i Kafe, Bøker og Møbler. Har du en campingplass kan du dele opp i Kiosk, Overnatting, Minigolf, Klesvaskog lignende.

Når man er konvertert til Vippsnummer får man standard Vippsnummer-pris,som er 1,75 prosent i stedet for 2,25 prosent. For veldedige organisasjoner er prisendringen fra 1,75 prosent til 1,5 prosent.