Vi savner dere!

Det er en vanskelig tid for dere som er frivillig og aktiv innenfor kultur og idrett. Banken har derfor bevilget 2 millioner ekstra hjertebank-kroner til koronadugnaden. Sammen kommer vi oss gjennom krisen.

Å støtte opp om plassen vi tilhører er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag, og det blir ekstra viktig i denne perioden som vi nå alle opplever.

For å ha mulighet til å utføre den fantastiske dugnadsinnsatsen dere legger ned, så er dere avhengige av økonomisk forutsigbarhet. Nå er viktige inntektsgivende
arrangementer avlyst, idrettshaller er stengt og barn og unge står uten tilbud.

Vi i SpareBank 1 Nordvest har mange aktive sponsoravtaler med klubber, enkeltpersoner, lag og organisasjoner i hele Møre og Romsdal.  Vi har stått sammen med regionen i tykt og tynt i 185 år og skal fortsatt være en aktiv medspiller.

 

 

Har du spørsmål? - kontakt oss

Kultur, idrett og frivillighet får tiltakspakke på 900 millioner

Kulturdepartementet presenterer en tiltakspakke for arrangører innen kultur, frivillighet og idrett. Kulturarrangører får støttepakke på 300 millioner, mens idrett og frivillighet får 600 millioner. Krisepakken er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgift, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes. Kompensasjonen for kultursektoren anslås å utgjøre 300 millioner kroner. Kompensasjon for idretten og frivilligheten anslås å utgjøre 600 millioner kroner.

Ordningen gjelder mellom 5. mars og ut april

I første omgang skal ordningen kompensere for arrangementer som skulle blitt avholdt mellom 5. mars og ut april. Kulturdepartementet skriver i en pressemelding at det kan komme mer penger hvis dagens situasjon skulle vedvare.– Dette er en god start, men vi nærmer oss sommer som er høysesong for festivaler, spel og kulturarrangementer. Vi forventer ytterligere tiltak for dette segmentet, og at bedriftene får kompensasjon for avlyste arrangementer og bortfall av billettinntekter gjennom årets viktigste måneder for kulturarrangementer og festivaler, fortsetter Devold.


Søk om kompensasjon

Tiltakene skal ledes av Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet. Arrangørene må kunne dokumentere tapene de søker kompensasjon for. I søknaden må det legges ved budsjett for arrangementet, avtaler intensjonsavtaler og annen relevant dokumentasjon. Saker bør også dokumentere at tapet ikke dekkes på annen måte, eksempelvis gjennom forsikringer.Søknadsfrist er tirsdag 21. april og du finner mer informasjon på Kulturrådets nettsider