Investor


Et raskt overblikk

Egenkapitalbevis

SpareBank 1 Nordvest har utstedt egenkapitalbevis som ble notert på Oslo Børs 2. oktober 2017.

Finanskalender

Regnskap 2. kvartal 2020
Publiseres torsdag 13. august 2020

 

Se finanskalender

Rating

Scope Ratings A-, stable outlook

Se rating og rapporter

Historisk skyggerating

DNB Markets A-
Norne A-


Regnskap 2. kvartal 2020

Nøkkeltall, konsern:

  • Resultat før skatt 90,2 millioner kroner (186,2 mill)
  • Utlånsvekst 12 mnd 6,5 % (8,1 %)
  • Ren kjernekapitaldekning 16,5 % (15,1 %)

Les hele rapporten


Kontaktpersoner

Odd Einar Folland
Administrerende direktør
+47 913 23 360
Steinar Sogn
Finansdirektør
+47 906 16 167