Investor


Et raskt overblikk

Aksjeinformasjon

SpareBank 1 Nordvest har utstedt egenkapitalbevis, men disse er foreløpig ikke børsnotert

Finanskalender

Foreløpig årsregnskap
Publiseres tirsdag 16. februar 2016

Forstanderskapsmøte
Onsdag 24. februar 2016

Se finanskalender

Rating

DNB Markets A-
SpareBank 1 Markets A-


Regnskap 2. kvartal 2016

Nøkkeltall, konsern:

  • Resultat før skatt 102,5 millioner kroner (78,3 millioner)
  • Utlånsvekst 12 mnd 6,6 % (7,1 %)
  • Ren kjernekapitaldekning 13,3 %  (13,9 %)

Kontaktpersoner

Odd Einar Folland
Administrerende direktør
+47 913 23 360
Steinar Sogn
Finansdirektør
+47 906 16 167