Investor


Et raskt overblikk

Aksjeinformasjon

SpareBank 1 Nordvest har utstedt egenkapitalbevis som ble notert på Oslo Børs 2. oktober 2017.

Finanskalender

Regnskap 3. kvartal 2018
Publiseres onsdag 23. oktober 2018

 

Se finanskalender

Skyggerating

DNB Markets A-
SpareBank 1 Markets A-
Norne A-


Rapport 2. kvartal 2018

Nøkkeltall, konsern:

  • Resultat før skatt 113,7 millioner kroner (112,0 mill)
  • Utlånsvekst 12 mnd 6,9 % (8,4 %)
  • Ren kjernekapitaldekning, morbank 15,1 % (13,7 %)

Les hele rapporten


Kontaktpersoner

Odd Einar Folland
Administrerende direktør
+47 913 23 360
Steinar Sogn
Finansdirektør
+47 906 16 167