Kvartalsrapport Q3 2020

  • Resultat før skatt 148,0 millioner kroner (225,8 mill)
  • Utlånsvekst 12 mnd 5,1 % (9,1 %)
  • Ren kjernekapitaldekning 17,1 % (15,0 %)

Ny investor?

Hvis du vil lære mer om SpareBank 1 Nordvest så har vi samlet en del informasjon om banken her


Et raskt overblikk

Egenkapitalbevis

SpareBank 1 Nordvest har utstedt egenkapitalbevis som ble notert på Oslo Børs 2. oktober 2017.

Finanskalender

Regnskap 3. kvartal 2020
Publiseres tirsdag 11. november 2020

 

Se finanskalender

Rating

Scope Ratings A-, stable outlook

Se rating og rapporter

Historisk skyggerating

DNB Markets A-
Norne A-


Kontaktpersoner

Odd Einar Folland
Administrerende direktør
+47 913 23 360
Steinar Sogn
Finansdirektør
+47 906 16 167