Investor


Et raskt overblikk

Aksjeinformasjon

SpareBank 1 Nordvest har utstedt egenkapitalbevis som ble notert på Oslo Børs 2. oktober 2017.

Finanskalender

Regnskap 3. kvartal 2017
Publiseres onsdag 25. oktober 2017

 

Se finanskalender

Rating

DNB Markets A-
SpareBank 1 Markets A-


Rapport 1. kvartal 2018

Nøkkeltall, konsern:

  • Resultat før skatt 56,8 millioner kroner (41,0 mill)
  • Utlånsvekst 12 mnd 8,0 % (6,9 %)
  • Ren kjernekapitaldekning, morbank 15,0 % (13,4 %)

Les hele rapporten


Kontaktpersoner

Odd Einar Folland
Administrerende direktør
+47 913 23 360
Steinar Sogn
Finansdirektør
+47 906 16 167