Investor


Et raskt overblikk

Egenkapitalbevis

SpareBank 1 Nordvest har utstedt egenkapitalbevis som ble notert på Oslo Børs 2. oktober 2017.

Finanskalender

Regnskap 4. kvartal 2019
Publiseres tirsdag 13. februar 2020

 

Se finanskalender

Rating

Scope Ratings A-, stable outlook

Se rating og rapporter

Historisk skyggerating

DNB Markets A-
Norne A-


Regnskap 1. kvartal 2020

Nøkkeltall, konsern:

  • Resultat før skatt 29,7 millioner kroner (120,1 mill)
  • Utlånsvekst 12 mnd 7,1 % (5,9 %)
  • Ren kjernekapitaldekning 16,7 % (14,7 %)

Les hele rapporten


Kontaktpersoner

Odd Einar Folland
Administrerende direktør
+47 913 23 360
Steinar Sogn
Finansdirektør
+47 906 16 167