Investor


Et raskt overblikk

Aksjeinformasjon

SpareBank 1 Nordvest har utstedt egenkapitalbevis som ble notert på Oslo Børs 2. oktober 2017.

Finanskalender

Regnskap 2. kvartal 2018
Publiseres tirsdag 13. august 2019

 

Se finanskalender

Skyggerating

DNB Markets A-
SpareBank 1 Markets A-
Norne A-


Rapport 2. kvartal 2019

Nøkkeltall, konsern:

  • Resultat før skatt 186,2 millioner kroner (113,7 mill)
  • Utlånsvekst 12 mnd 8,1 % (6,9 %)
  • Ren kjernekapitaldekning 15,1 % (14,6 %)

Les hele rapporten


Kontaktpersoner

Odd Einar Folland
Administrerende direktør
+47 913 23 360
Steinar Sogn
Finansdirektør
+47 906 16 167