Investor


Et raskt overblikk

Egenkapitalbevis

SpareBank 1 Nordvest har utstedt egenkapitalbevis som ble notert på Oslo Børs 2. oktober 2017.

Finanskalender

Regnskap 4. kvartal 2019
Publiseres tirsdag 13. februar 2020

 

Se finanskalender

Skyggerating

DNB Markets A-
Norne A-


Rapport 3. kvartal 2019

Nøkkeltall, konsern:

  • Resultat før skatt 198,1 millioner kroner (114,8 mill)
  • Utlånsvekst 12 mnd 9,1 % (6,3 %)
  • Ren kjernekapitaldekning 15,0 % (14,8%)

Les hele rapporten


Kontaktpersoner

Odd Einar Folland
Administrerende direktør
+47 913 23 360
Steinar Sogn
Finansdirektør
+47 906 16 167