Investor


Et raskt overblikk

Aksjeinformasjon

SpareBank 1 Nordvest har utstedt egenkapitalbevis som ble notert på Oslo Børs 2. oktober 2017.

Finanskalender

Regnskap 4. kvartal 2018
Publiseres tirsdag 12. februar 2019

 

Se finanskalender

Skyggerating

DNB Markets A-
SpareBank 1 Markets A-
Norne A-


Årsrapport 2018

Nøkkeltall, konsern:

  • Resultat før skatt 120,1 millioner kroner (56,8 mill)
  • Utlånsvekst 12 mnd 5,9 % (8,0 %)
  • Ren kjernekapitaldekning 14,7 % (14,4 %)

Les hele rapporten


Kontaktpersoner

Odd Einar Folland
Administrerende direktør
+47 913 23 360
Steinar Sogn
Finansdirektør
+47 906 16 167