Investor


Et raskt overblikk

Aksjeinformasjon

SpareBank 1 Nordvest har utstedt egenkapitalbevis som ble notert på Oslo Børs 2. oktober 2017.

Finanskalender

Regnskap 3. kvartal 2017
Publiseres onsdag 25. oktober 2017

 

Se finanskalender

Rating

DNB Markets A-
SpareBank 1 Markets A-


Rapport 3. kvartal 2017

Nøkkeltall, konsern:

  • Resultat før skatt 147,8 millioner kroner (150,0 mill)
  • Utlånsvekst 12 mnd 8,4 % (7,7 %)
  • Ren kjernekapitaldekning 15,2 % (13,2 %)

Les hele rapporten


Kontaktpersoner

Odd Einar Folland
Administrerende direktør
+47 913 23 360
Steinar Sogn
Finansdirektør
+47 906 16 167