Investor


Et raskt overblikk

Aksjeinformasjon

SpareBank 1 Nordvest har utstedt egenkapitalbevis, men disse er foreløpig ikke børsnotert

Finanskalender

Foreløpig årsregnskap
Publiseres tirsdag 16. februar 2016

Forstanderskapsmøte
Onsdag 24. februar 2016

Se finanskalender

Rating

DNB Markets A-
SpareBank 1 Markets A-


Rapport 1. kvartal 2017

Nøkkeltall, konsern:

  • Resultat før skatt 41,0 millioner kroner (27,3 mill)
  • Utlånsvekst 12 mnd 9,8 % (6,9 %)
  • Ren kjernekapitaldekning 13,4 % (14,2 %)

Les hele rapporten


Kontaktpersoner

Odd Einar Folland
Administrerende direktør
+47 913 23 360
Steinar Sogn
Finansdirektør
+47 906 16 167