Investor


Et raskt overblikk

Aksjeinformasjon

SpareBank 1 Nordvest har utstedt egenkapitalbevis, men disse er foreløpig ikke børsnotert

Finanskalender

Foreløpig årsregnskap
Publiseres tirsdag 16. februar 2016

Forstanderskapsmøte
Onsdag 24. februar 2016

Se finanskalender

Rating

DNB Markets A-
SpareBank 1 Markets A-


Årsrapport 2016

Nøkkeltall, konsern:

  • Resultat før skatt 195,5 millioner kroner (111 mill)
  • Utlånsvekst 12 mnd 8,3 % (7,5 %)
  • Ren kjernekapitaldekning 15,2 % (15,5 %)

Les hele rapporten


Kontaktpersoner

Odd Einar Folland
Administrerende direktør
+47 913 23 360
Steinar Sogn
Finansdirektør
+47 906 16 167