Finansiell informasjon

Kvartalsregnskaper 1. kvartal 2021

SpareBank 1 Nordvest

  • Driftsresultat før skatt 39,1 mill kr (29,7 mill)
  • Utlånsvekst 12 mnd 6,1 % (7,1 %)
  • Ren kjernekapitaldekning 16,4 % (16,7 %)

Surnadal Sparebank

  • Driftsresultat før skatt 17,2 mill kr (8.8 mill)
  • Utlånsvekst 12 mnd 4,1 % (7,6 %)
  • Ren kjernekapitaldekning 18,2 %