Finansiell informasjon

Årsrapport 2020

  • Resultat før skatt 175,1 millioner kroner (263,4 mill)
  • Utlånsvekst 12 mnd 6,3 % (7,3 %)
  • Ren kjernekapitaldekning 16,7 % (17,0 %)