Finanskalender

 • Foreløpig årsregnskap 2017
  Publiseres tirsdag 13. februar 2018

  Generalforsamling
  Tirsdag 27. februar 2018

  Eks. utbytte
  Onsdag 28. februar 2018

Se også