Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.


Oppgaver

  • Velge medlemmer til bankens styre
  • Føre tilsyn med styrets forvaltning av banken
  • Velge medlemmer til bankens valgkomité
  • Vedta godtgjørelser for ovennevnte organer
  • Fastsette konsernets årsregnskap
  • Gi styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån
  • Gi styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser

Medlemmer 2017

Generalforsamlingen består av egenkapitalbeviseiere,kunder, ansatte og representanter fra det offentlige.

Kundervalgte
etter valget 23.01.17:

Medlemmer:
Kari Ansnes
Edith Bjerkan
Jan-Erik Hoem
Lars Liabø
Lars Erik Hopmark
Liv Berit Bach
Gunn Lyngstad
Tove Rokstad
Nina Mack Korsfur
Jan Steinar Engeli Johansen
Knut Garshol


Varamedlemmer:
1. Sverre Jansen
2. Bjørn Michelsen
3. Liv Oddstøl
4. Inger Strømsvåg
5. Mette Belden
6. Line Hoem
7. Steve Runar Kalvøy
8. Kjetil Thorsen

Egenkapitalbeviseierne
etter valget 24.01.2017:

Medlemmer:
1. Lars Løseth
2. Eirik Ohr
3. Roald Røsand
4. Inger Nisja Sylte

Varamedlemmer:
1. Trond Aasgård
2. Ole Morten Sørvik
3. Tore Dyrnes
Ansattevalgte
etter valget 11.01.17:

Medlemmer:
Lillian Bråten
Jan Arild Grødahl
Hilde Sofie Hvitsand
Håvard Knudsen
Øyvind Solhaug

Varamedlemmer:
1. Heidi Jacobsen
2. Øyvind Osvold
3. Sissel Røsand
4. Linda Sandvik

 Se også