Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.


Oppgaver

  • Velge medlemmer til bankens styre
  • Føre tilsyn med styrets forvaltning av banken
  • Velge medlemmer til bankens valgkomité
  • Vedta godtgjørelser for ovennevnte organer
  • Fastsette konsernets årsregnskap
  • Gi styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån
  • Gi styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser

Valg 2017


Medlemmer 2016

Generalforsamlingen består av egenkapitalbeviseiere,kunder, ansatte og representanter fra det offentlige.

Innskytervalgte etter valget 20.01.16:
Medlemmer:
Ansnes, Kari
Bjerkan, Edith, NESTLEDER
Eriksson,Bengt G.
Hoem, Jan-Erik
Jansen, Sverre
Liabø, Lars
Mølgaard, Magnar


Varamedlemmer:
1. Korsfur, Nina Mack
2. Larsen, Tor
3. Michelsen, Bjørn
4. Oddstøl, Liv
5. Strømsvåg, Inger

Neste valg: 2017

Fylkestingsvalgte
etter valget 09.12.15:

Medlemmer:
1. Vestheim, Runar
2. Rokstad, Tove N.
3. Aure, Geir Peter
4. Johansen, Jan Steinar Engeli
5. Garshol, Knut
6. Haugan, Linda

Varamedlemmer:
1. Belden, Mette
2. Rognskog, Ola
3. Hoem, Line
4. Kalvøy, Steve Runar
5. Tvestad, Odd Sigbjørn
6. Soleim, Vetle Wang

Neste valg: 2020Funksjonærvalgte
etter valget 13.01.16:

Medlemmer:
Gustad, Ole
Hvitsand, Hilde Sofie
Lisberg, Randi Gaarden
Rød, Bjørn
Svoren, Leif
Ulseth, Åse Kristin

Varamedlemmer:
1.Johansen, Arild
2. Solhaug, Øyvind
3. Rødal, Jorunn Hoås
4. Mellemsæther, Hans

Neste valg: 2018

 

Valgt av
egenkapitalbeviseierne
etter valget 21.01.16:

Medlemmer:
Engdahl, Ellen
Løseth, Lars
Ohr, Erik
Røsand, Roald, LEDER
Sylte, Inger Nisja

Varamedlemmer:
1. Aasgård, Trond
2. Sørvik, Ole Morten
3. Dyrnes, Tore

Neste valg: 2017Se også