Konsernledelsen

Her er konsernledelsen i SpareBank 1 Nordvest.


Odd Einar Folland (f 1955)

Administrerende direktør

Høyskolen i Molde IT og Økonomi

Begynte som adm.dir. i SpareBank 1 Nordvest i desember 2004 etter å vært i bankstyret i perioden 1996-2004 og som styreleder fra 1997-2004. Kom fra stillingen som adm.dir.  Maritech AS (1987-2004).

Styremedlem i ulike selskap i SpareBank 1 SamSpar, styreleder i selskapet siden mars 2015. Styremedlem i SpareBank 1 Gruppen AS, Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS og SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS

Styreerfaring
fra privat næringsliv, høyskole/forskning, næringslivsforening / idrettslag og
innehar i dag ulike lederroller og styreverv i SpareBank 1 Nordvest konsern.


Steinar Sogn (1959)

Finansdirektør

Utdannelse fra Oslo Ingeniørhøgskole (1979) og Norges Handelshøyskole (1984).

Variert yrkesbakgrunn som konsulent/rådgiver, og i ulike lederroller. Har styreerfaring fra mange virksomheter i ulike bransjer både som styremedlem og
styreleder. 

Tidligere stillinger/roller: Finansdirektør i Maritech International AS (2002-2008),
Operativ leder Maritech AS (1997-2002), økonomisjef Operaen i Kristiansund
(1995-1997), egen konsulentvirksomhet (1993-1995), seniorkonsulent Price
Waterhouse (1992-1993), ), daglig leder Møre Montasje (1989-1992), bedriftsrådgiver Asbjørn Habberstad (1985-1989). 


Leif Joar Almvik (1957)

Regionbanksjef

Bedriftsøkonomi fra Høyskolen i Nord-Trøndelag (HINT) og Høyskolen i Sør-Trøndelag (HIST).

Eiendomsmegler i EM1 fra 1988 – 1996. Fra 1996 Banksjef og senere Regionbanksjef i SpareBank 1 SMN. Ansatt som PM-leder i SpareBank 1 Nordvest 2012.


Rune Håvard Solli (1970)

Banksjef, leder næringsliv

Siviløkonom BI 1995 og grunnfag i sosialøkonomi fra UIO 1990.

Ansatt i SpareBank 1 Nordvest som bedriftsrådgiver i 1998, og banksjef leder
Næringsliv fra 2005. Tidligere erfaring fra offentlig innkjøp i staten og
regnskapsbransjen.

Styreerfaring fra lokalt næringsliv.


Kathrine Gjestad (1972)

HR-leder

Cand. mag (Nordisk, historie, statsvitenskap) 1998.

HR-leder SpareBank 1 Nordvest (fra 2009).

Tidligere kompetanseleder i Kristiansund kommune (2008 – 2009), Konsulent Utviklingsseksjonen i Kristiansund kommune (2004 – 2008), Avdelingsleder Senter for Norskopplæring, Kristiansund kommune (1999 – 2004).

Styremedlem i Høyskolesenteret i Kristiansund og varamedlem i høgskolestyret i Høgskolen i Molde.


Se også