Styret

Her er styret i SpareBank 1 Nordvest


Lars Georg Backer (1960)

Leder

Siviløkonom fra BI 1985 og påbygning med deler av mastergradsstudie i Strategisk ledelse 1996.

Flyttet hjem fra Oslo sommeren 1987 etter studier og et par år arbeide som bedriftsrådgiver i Statens Teknologiske Institutt. Daglig leder i Backer Bygg AS (Maxbo Backer) frem til våren 2014. Foreleser/ høgskolelektor ved BI i Kristiansund, senere ved Høgskolen i Molde.

Har noen styreverv i lokale bedrifter. Er adm.direktør for Backe Nordvest AS, samt driver egne selskaper innen eiendomsdrift. Honorærkonsul for Finland.


Runar Wiik (1978)

Nestleder

«Cand. Jur fra Universitetet i Oslo i 2005.Advokat og Partner i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz. Arbeider hovedsakelig med eiendomsrett og generell forretningsjus.Innehar diverse styreverv og er blant annet styreleder i Kristiansund Stadion AS.»


Gerd Marit Langøy (1965)

Styremedlem

Cand.mag (IT, økonomi, adm.) fra 1989.

Direktør Høgskolen i Molde (fra 2013). Tidligere banksjef næringsliv SpareBank 1 SMN (2007-2013), daglig leder Elmo AS (2003-2007), controller/økonomisjef Moxy Trucks AS (2001-2003), regnskapsleder Gjensidige Nordmøre og Romsdal
(1990-2001), lærer i økonomiske fag Fræna videregående skole (1989).

Diverse styreverv og politiske verv, bl.a. medlem av formannskapet og kommunestyret i Molde kommune (fra 2011).


Vegard Nekstad (1979)

Styremedlem

Master of science i Business Administration fra Trondheim Økonomiske Høgskole i 2005. 

Tidligere erfaring fra konsulentbransjen innenfor logistikk, innkjøp og økonomi. Jobbet med prosjekter for blant annet Forsvaret, Ark bokhandel og Vinmonopolet. Spesialisering innenfor prosjekt- og endringsledelse. 

Jobber i dag som daglig leder i Norsol as, som produserer inn- og utvendig solskjerming, hvor han også har flere styreverv. 


Heidi Blakstad Dahl (1965)

Styremedlem

Siviløkonom fra NHH 1989 med fordypning innen finansiering og økonomisk styring, påbygging med masterkurs i Strategisk ledelse og Utvikling fra BI i 2000, samt eksamen i Styrearbeid fra BI i 2006.

Har bred erfaring fra bank, offentlige finansieringsinstitusjoner og som økonomisjef i flere medievirksomheter, hvorav 16 år som leder. Har videre bred erfaring fra styrearbeid i ulike virksomheter, og har nå styreverv i Møre og Romsdal Revisjon IKS, ISO-Piloten AS og AHD Invest AS.


Gunnar Ervik (1954)

Styremedlem

Petroleums ingeniør fra UIS 1977

 Lang leder erfaring fra Shell i Fjerne Østen, Midt Østen, Europa og Norge. 

Aktiv deltager i etablering og utvikling av Olje og Gass industrien i Midt Norge.

Har de siste 9 årene vært Shell sin leder i Midt Norge med base i Kristiansund og
ansvar for drift av Draugen og Ormen Lange.


Catrine Bruvoll

Styremedlem

Utdannet radiograf fra Høgskolen i Oslo 2006.

Sales Manager i GE Healthcare fra 2006 til 2014, med ansvar for røntgenkontrastmidler, nukleærmedisin og PET-tracere. 

Flyttet tilbake til Kristiansund i 2012, og ble ansatt som salgsdirektør i Amedia region Nordvest i 2014. Har nå ansvar for salg og marked i Tidens Krav og Aura Avis, samt lokalt kundesenter. Er nå ansatt som salgsdirektør Amedia Region Vest.

Styreverv i Aura Avis. 


Randi Gaarden Lisberg (1973)

Styremedlem fra ansatte

Bedriftsøkonom fra BI 2001.

Arbeidet i Fokus Bank i 6 år før tiltredelsen i SpareBank 1 Nordvest i 2007.

Ansatt som Kunderådgiver BM.

Hovedtillitsvalgt.


Leif  Johan Hestvik (1976)

Styremedlem for ansatte

Diplomøkonom fra BI 1998 og Befalsskolen for Marinen 2000

Tidligere erfaring fra forsvaret innen personell, økonomi og administrasjon.  

IKEA som assisterende salgsleder og ICA MAXI Kristiansund som Kasse & kontorsjef.


Bjørn Rød (1961)

Styremedlem for ansatte

 

Videregående skole ved linje for maskin og mekaniker fag, samt Yrkessjåføropplæringen ved samme skole. Avsluttet periode i Heimevernet som Kaptein og NK-HV område, med flere kurs innen fag og lederskap.

Ansatt i banken siden 1982 og jobber i dag som Drift- og eiendomsforvalter. Har sittet til sammen 20 år i bankens styre og Forstanderskap. Har også hatt verv som Hovedtillitsvalgt og Hovedverneombud i banken.

Har vært medlem i Kristiansund bystyre i 16 år, med verv som nestleder i Administrasjonsutvalget og som leder i Teknisk Hovedutvalg, Plan- og Bygningsråd.


Se også