Styret

Her er styret i SpareBank 1 Nordvest


Lars Georg Backer (1960)

Leder

Siviløkonom fra BI 1985 og påbygning med deler av mastergradsstudie i Strategisk ledelse 1996.

Flyttet hjem fra Oslo sommeren 1987 etter studier og et par år arbeide som bedriftsrådgiver i Statens Teknologiske Institutt. Daglig leder i Backer Bygg AS (Maxbo Backer) frem til våren 2014. Foreleser/ høgskolelektor ved BI i Kristiansund, senere ved Høgskolen i Molde.

Har noen styreverv i lokale bedrifter. Er adm.direktør for Backe Nordvest AS, samt driver egne selskaper innen eiendomsdrift. Honorærkonsul for Finland.


Runar Wiik (1978)

Nestleder

«Cand. Jur fra Universitetet i Oslo i 2005.Advokat og Partner i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz. Arbeider hovedsakelig med eiendomsrett og generell forretningsjus.Innehar diverse styreverv og er blant annet styreleder i Kristiansund Stadion AS.»


Gerd Marit Langøy (1965)

Styremedlem

Cand.mag (IT, økonomi, adm.) fra 1989.

Direktør Høgskolen i Molde (fra 2013). Tidligere banksjef næringsliv SpareBank 1 SMN (2007-2013), daglig leder Elmo AS (2003-2007), controller/økonomisjef Moxy Trucks AS (2001-2003), regnskapsleder Gjensidige Nordmøre og Romsdal
(1990-2001), lærer i økonomiske fag Fræna videregående skole (1989).

Diverse styreverv og politiske verv, bl.a. medlem av formannskapet og kommunestyret i Molde kommune (fra 2011).


Vegard Nekstad (1979)

Styremedlem

Master of science i Business Administration fra Trondheim Økonomiske Høgskole i 2005. 

Tidligere erfaring fra konsulentbransjen innenfor logistikk, innkjøp og økonomi. Jobbet med prosjekter for blant annet Forsvaret, Ark bokhandel og Vinmonopolet. Spesialisering innenfor prosjekt- og endringsledelse. 

Jobber i dag som daglig leder i Norsol as, som produserer inn- og utvendig solskjerming, hvor han også har flere styreverv. 


Heidi Blakstad Dahl (1965)

Styremedlem

Siviløkonom fra NHH 1989 med fordypning innen finansiering og økonomisk styring, påbygging med masterkurs i Strategisk ledelse og Utvikling fra BI i 2000, samt eksamen i Styrearbeid fra BI i 2006.

Har bred erfaring fra bank, offentlige finansieringsinstitusjoner og som økonomisjef i flere medievirksomheter, hvorav 16 år som leder. Har videre bred erfaring fra styrearbeid i ulike virksomheter, og har nå styreverv i Møre og Romsdal Revisjon IKS, ISO-Piloten AS og AHD Invest AS.


Gunnar Ervik (1954)

Styremedlem

Petroleums ingeniør fra UIS 1977

 Lang leder erfaring fra Shell i Fjerne Østen, Midt Østen, Europa og Norge. 

Aktiv deltager i etablering og utvikling av Olje og Gass industrien i Midt Norge.

Har de siste 9 årene vært Shell sin leder i Midt Norge med base i Kristiansund og
ansvar for drift av Draugen og Ormen Lange.


Catrine Bruvoll

Styremedlem

Utdannet radiograf fra Høgskolen i Oslo 2006.

Sales Manager i GE Healthcare fra 2006 til 2014, med ansvar for røntgenkontrastmidler, nukleærmedisin og PET-tracere. 

Flyttet tilbake til Kristiansund i 2012, og ble ansatt som salgsdirektør i Amedia region Nordvest i 2014. Har nå ansvar for salg og marked i Tidens Krav og Aura Avis, samt lokalt kundesenter. Er nå ansatt som salgsdirektør Amedia Region Vest.

Styreverv i Aura Avis. 


Randi Gaarden Lisberg (1973)

Styremedlem fra ansatte

Bedriftsøkonom fra BI 2001.

Har jobbet 17 år i bank, da både på person- og bedriftsmarkedet. Jobber nå som misligholdsansvarlig på Kredittstøtte.

Tillitsvalgt.


Øystein Aandahl (1974)

Styremedlem for ansatte

Adjunkt fra Høgskolen i Vestfold 2001 og påbygning med deler av mastergradsstudie i organisasjonsutvikling og ledelse.

Jobbet som lærer og rektor i 15år før tiltredelsen i Sparebank1 Nordvest i 2015.

Ansatt som Kunderådgiver PM.

Hovedtillitsvalgt i Finansforbundet.


Bjørn Rød (1961)

Styremedlem for ansatte

 

Videregående skole ved linje for maskin og mekaniker fag, samt Yrkessjåføropplæringen ved samme skole. Avsluttet periode i Heimevernet som Kaptein og NK-HV område, med flere kurs innen fag og lederskap.

Ansatt i banken siden 1982 og jobber i dag som Drift- og eiendomsforvalter. Har sittet til sammen 20 år i bankens styre og Forstanderskap. Har også hatt verv som Hovedtillitsvalgt og Hovedverneombud i banken.

Har vært medlem i Kristiansund bystyre i 16 år, med verv som nestleder i Administrasjonsutvalget og som leder i Teknisk Hovedutvalg, Plan- og Bygningsråd.


Se også