Styret

Her er styret i SpareBank 1 Nordmøre

Runar Wiik (1978)

Leder

Runar Wiik er utdannet cand. jur fra Universitetet i Oslo (2005). Han arbeider i dag som advokat og partner i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz hvor han hovedsakelig arbeider med eiendomsrett og generell forretningsjus.

Wiik innehar diverse styreverv og er blant annet styreleder i Kristiansund Stadion AS.


Inger Grete Lundemo

Nestleder

Inger Grete Lundemo er utdannet cand. jur fra Universitetet i Oslo (1998). Hun arbeider i dag som partner og advokat i Advokatfirmaet Lundemo DA hvor hun hovedsakelig jobber med familierett og eiendomsrett, samt har oppdrag for tingretten som bostyrer i konkursbo og dødsbo.

I tillegg til dette innehar Lundemo en rekke styreverv. Lundemo ble valgt inn som styreleder i Surnadal Sparebank i 2005, og hadde rollen om styreleder fra 2008 og frem til sammenslåingen med SpareBank 1 Nordvest, da hun ble valgt som nestleder i styret.


Bilde kommer snart

Halvard Fjeldvær

Medlem

Halvard Fjeldvær er utdannet siviløkonom fra Handelshøgskolen ved Nord universitet (HHN) med fordypning i økonomistyring (2002). Han arbeider i dag som konsernsjef i energiselskapet Svorka Energi AS, en stilling han har hatt siden 2013. Fjeldvær har hovedsakelig erfaring innen energi og revisjon. 

Fjeldvær innehar en rekke styreverv innenfor blant annet utvikling av allianse- og bransjeforeninger. Fjeldvær ble valgt inn som styreleder i Surnadal Sparebank i 2013, og deretter som nestleder i 2014. I forbindelse med sammenslåingen med Sparebank 1 Nordvest ble Fjeldvær valgt som styremedlem. 


Heidi Blakstad Dahl

Nestleder

Heidi Blakstad Dahl er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med fordypning innen finansiering og økonomisk styring. Hun har også gjennomføring påbygningsstudier i strategisk ledelse og utvikling, samt eksamen i styrearbeid fra Handelshøyskolen BI. Dahl har bred erfaring fra bank, offentlige finansieringsinstitusjoner og som økonomisjef i flere medievirksomheter, hvorav 16 år som leder. Er nå daglig leder i AHD Invest AS. 

Dahl har videre bred erfaring fra styrearbeid i ulike virksomheter, og har nå styreverv i Møre og Romsdal Revisjon IKS, ISO-Piloten AS og AHD Invest AS.


Gerd Marit Langøy 

Styremedlem

Gerd Marit Langøy er utdannet cand. mag. innen IT, økonomi og administrasjon (1989). Lagøy er direktør ved Høgskolen i Molde (fra 2013), og har tidligere vært banksjef næringsliv i SpareBank 1 SMN (2007-2013), daglig leder Elmo AS (2003-2007), controller/økonomisjef Moxy Trucks AS (2001-2003), regnskapsleder Gjensidige Nordmøre og Romsdal (1990-2001) og lærer i økonomiske fag Fræna videregående skole (1989). 

Langøy bred erfaring fra styrearbeid i ulike virksomheter, og innehar i dag styreverv i Helse Møre og Romsdal HF, Istad AS, Høgskolesenteret i Kristiansund AS og Samskipnaden i Molde. Har tidligere hatt flere verv i lokal politikk. 


Brit Marie Blekken 

Ansattvalgt

Brit Marie Blekken begynte å arbeide i Surnadal Sparebank i 2006. Blekken startet på sentralbordet i Surnadal Sparebank, og har senere gått videre til depot i 2010 og til økonomi i 2018. I SpareBank 1 Nordmøre skal hun jobbe innen kredittstøtte/depot. 


Øystein Aandahl 

Ansattvalgt

Øystein Aandahl er utdannet adjunkt fra Høgskolen i Vestfold med påbygning med deler av mastergradstudier i organisasjonsutvikling og ledelse. Aandahl jobbet som lærer og rektor i 15 år før tiltredelsen i SpareBank 1 Nordvest i 2015. Han er ansatt som kunderådgiver i PM og er hovedtillitsvalgt i Finansforbundet. 


Se også