Selskapsinformasjon

Navn på selskapet SpareBank 1 Nordvest
Besøksadresse SpareBank 1 Nordvest
Langveien 21
6509 Kristiansund
Postadresse SpareBank 1 Nordvest
Postboks 23
6501 Kristiansund
E-postadresse nordvest@snv.no
Telefonnummer 915 03900 (fra utlandet: +47 915 03900)
Telefaksnummer (+47) 71 58 01 50
Foretaksadresse Brønnøysundregistrene
Telefon (+47) 75 00 75 00
Organisasjonsnummer NO 937899408
Tillatelse SpareBank 1 Nordvest har tillatelse (konsesjon) fra Finansdepartementet til å drive bankvirksomhet, og Finanstilsynet fører tilsyn med virksomheten.
Adresse til Finansdepartementet Akersgata 40, 0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon (+47) 22 24 90 90