Gavemidler

Hvert år setter SpareBank 1 Nordvest av en del av bankens overskudd til allmennyttige formål


Idrett og kultur er viktige områder i SpareBank 1 Nordvests samfunnsengasjement. Mange klubber, foreninger og lag i Møre og Romsdal mottar støtte fra oss. Ikke først og fremst fordi at vi skal kunne skryte av det, men fordi de skaper verdier og beriker lokalsamfunnet vårt. Som en aktiv regionbank ønsker vi å støtte idrett og kultur på alle nivå, stort som smått. Vi føler at vi lykkes når vi kan stå for et engasjement og verdier som gir mening i lokalsamfunnet.

Er du engasjert innen idrett, kultur eller annet samfunnsnyttig arbeid som gir positive ringvirkninger i ditt lokalmiljø? Da kan du søke.

Søknadsfristen er utgått (1. juni 2018)