Næringsutvikling


SpareBank 1 Nordvest har som formål å fremme næringslivets utvikling i Møre og Romsdal. Vi støtter tiltak som stimulerer og styrker ny næringsvirksomhet eller videreutvikler eksisterende virksomhet.