Søk støtte

Søk om penger til aktiviteter og prosjekter som skaper glede og engasjement i ditt lokalmiljø.

Sammen får vi ting til å skje

Det finnes mange frivillige, ildsjeler og engasjerte mennesker på nordvestlandet. Noen ganger er det nok med engasjement og vilje - andre ganger trengs litt økonomisk støtte. Vi ønsker å være med å bidra, slik at ditt lag eller forening kan realisere sitt prosjekt. Sammen ønsker vi å skape levende lokalsamfunn.

Gavemidler

Gavemidler er den delen av bankens overskudd som skal gå til gode formål i vår region. Visste du at SpareBank 1 Nordvest sin største eier er deg og meg? Derfor er det også vi nordmøringer, sunnmøringer, romsdalinger og alle andre som bor her på nordvestlandet, som skal få glede av at det går godt for banken. 

Neste søknadsfrist er 1. juni.

Sponsormidler

SpareBank 1 Nordvests mål for vår sponsorvirksomhet er å bidra til trivsel og vekst i regionen. Vi har derfor valgt å fokusere på sponsorobjekt som jobber for et bredt og positivt tilbud i lokalmiljøene. Alle sponsoravtale er basert på en kommersiell samarbeidsavtale hvor målet er gjensidig engasjement.

Lurer du på noe?