Alt du trenger å vite om Aksjesparekonto

28 juni 2017

1. september lanserer vi aksjesparekonto som gjør det enda mer attraktivt for deg å spare i aksjer. Du kan bytte fond og kjøpe og selge enkeltaksjer uten å utløse skatt på gevinster.

Regjeringen gjør det mer gunstig å spare i aksjer og aksjefond i 2017, og har vedtatt at fra 1. september trer reglene om aksjesparekonto i kraft. Målet er å øke småsparernes eierskap i norske bedrifter.Det er tre fordeler med aksjesparekonto:

  • Du betaler ikke skatt på gevinsten før pengene fra salget tas ut av kontoen
  • Du kan ta ut innskuddet og la gevinsten stå igjen uten å utløse skatt
  • Du kan bytte aksjefond og kjøpe og selge enkeltaksjer uten skatt på gevinst som realiseres

Hva er aksjesparekonto?

Aksjesparekonto er en konto for langsiktig sparing i enkeltaksjer og aksjefond. Tanken er at det skal gi deg samme fordeler som profesjonelle investorer har gjennom muligheten til å utsette skatt på gevinst. Det betyr blant annet at du vil kunne selge andeler i aksjefond, uten at salget utløser skatt på gevinst.

Skatten må naturligvis betales en dag, men det skjer ikke før pengene tas ut av kontoen.

Kostnader
Aksjesparekonto er ikke et nytt investeringsprodukt og det er kun en løsning for å håndtere skatt på gevinster fra aksjer og aksjefond. Slik det ser ut når vil de fleste tilby aksjesparekonto uten noen kostnader forbundet med kjøp og salg. Det eneste man sannsynligvis må betale er forvaltningshonorarer på fondene du eier og kurtasje ved kjøp og salg av enkeltaksjer – akkurat som i dag.

Skjermingsfradrag
Du opparbeider deg skjermingsfradrag for enkeltaksjer og aksjefond på aksjesparekonto. Selv om du bytter fond underveis, så bruker du ikke opp fradraget. Skjermingsfradraget trekkes fra beskatning av fondsandeler solgt med gevinst ved uttak fra kontoen.

Skjermingsfradraget settes til kontoens laveste innskudd i løpet av året. I tillegg kommer eventuelt ubenyttet skjerming fra tidligere år.

Utbytte
Utbytte fra enkeltaksjer og aksjefond eid gjennom aksjesparekonto beskattes på vanlig vis. Det har lite å si for fondssparere da aksjefond registrert i Norge sjelden betaler utbytte. Det berører i hovedsak de som investerer i enkeltaksjer.

 

Hva kan jeg ha på en aksjesparekonto?

Du kan eie børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis, og aksjefond på aksjesparekonto. Samtidig må politikerne ta hensyn til samarbeidsavtalen Norge har med EU. Du vil derfor kunne eie enkeltaksjer hjemmehørende i andre EØS land, som Sverige og Danmark, men ikke for eksempel USA på kontoen.

Globale aksjer
Det er fortsatt mulig å eie aksjer hjemmehørende utenfor EØS. Det må gjøres via aksjefond som er registrert i Norge.

Kombinasjons- og rentefond
Det er ikke mulig å spare i kombinasjonsfond og rentefond på en aksjesparekonto. Det er bare aksjefond med en aksjeandel fra 80% som omfattes av ordningen.

Du trenger ikke bekymre deg for at et fond du har kjøpt på aksjesparekontoen plutselig bryter med kravet om minst 80 % aksjer. Det er nemlig aksjeandelen i fondet den 1. januar året du kjøpte fondsandelene som teller.

Kontanter
Du kan ha kontanter på en aksjesparekonto for å kjøpe aksjer og fond eller ha de tilgjengelig etter salg. Men du vil ikke motta renter på kontantinnskuddet.

 

Hva er skattefordelene med å ha aksjefond på aksjesparekonto?

Det er flere fordeler med å eie aksjefond gjennom aksjesparekonto. Når det gjelder skatt er det spesielt to områder som er interessante:

  • Du kan bytte aksjefond uten at det utløser skatt umiddelbart
  • Du kan ta ut opprinnelig investert beløp uten å realisere skatt på gevinsten.

Utsatt skatt ved salg
Med aksjesparekonto kan du selge andeler i aksjefond med gevinst uten at det utløser skatt. Det skjer nemlig ikke før pengene tas ut av kontoen. Da kan du bytte aksjefond – selv med stor gevinst – uten å utløse skatt før pengene tas ut av kontoen.

La oss si du har 500.000 kroner i et aksjefond, hvorav 250.000 kroner er gevinst. Fondet er smalt og du ønsker å bytte til et globalt aksjefond. Normalt ville et bytte kostet deg 74.400 kroner i skatt. Skjer bytte på aksjesparekontoen, så utsettes skatten til dagen du selger fondsandelene, og flytter pengene fra gevinsten ut av kontoen.

Uttak av penger uten å utløse skatt
Hvis du har 500.000 kroner i et aksjefond, hvorav 250.000 kroner er gevinst, så kan du ta ut 250.000 kroner uten å utløse skatt. Skatten må betales men ikke før gevinsten flyttes ut av aksjesparekontoen.Upraktisk hvis du skal realisere tapSlik det ser ut i dag så kan det bli utfordrende å få skattefradrag på tap uten å avslutte kontoen.

 

Hvordan vil gevinster på aksjekontoen beskattes?

Du betaler skatt på gevinster fra aksjefond eid gjennom aksjesparekontoen den dagen pengene tas ut av kontoen. Skattesatsen for 2017 er 29,76 %.

Formueskatt
90 % (80 % i 2018) av verdien du måtte ha i aksjer og aksjefond på aksjesparekontoen ved årsskiftet vil inngå i beregningen av formueskatt for 2017.

Dette gjelder aksjer generelt og er ikke spesielt for aksjesparekonto.

 

Flytting av aksjefond til aksjesparekonto

Myndighetene ønsker en «fredningsperiode» for å forenkle overgangen. Det betyr at du kan overføre andeler i aksjefond til aksjesparekonto uten å utløse skatt. Sannsynligvis vil dette gjelde ut 2017, men her kan det bli endringer. Etter fristen vil flytting av fondsandeler med gevinst utløse skatt.

Ubenyttet skjermingsfradrag blir med over til aksjesparekonto. Det vil ses som ubenyttet skjerming. Inngangsverdien på andeler i aksjefond som flyttes settes til hva de var den gang du anskaffet dem.

 

Hva hvis jeg har andeler i aksjefond med tap?

Hvis du har fondsandeler med tap, så kan det være lurt å selge disse for å få skattefradraget. Du kan så overføre pengene fra salget til aksjesparekontoen, hvor du så handler nye andeler.

Du kan ha en aksjesparekonto hos flere leverandører og innholdet kan flyttes fra en leverandører til en annen uten at det utløser skatt. Hvis den du flytter kontoen til ikke tilbyr verdipapirene du allerede eier, så kan du selge disse, for så å overføre pengene til kontoen hos ny leverandør uten å utløse skatt.

 

Når kan du starte en aksjesparekonto?

Vi lanserer aksjesparekonto 1. september 2017. Kontoen vil være gratis og du kan forhåndsbestille den her.

Sjekk SpareBank 1 Nordvest sine alternativer for sparing på snv.no. Du kan også ta kontakt på telefon 915 03900 for å avtale en rådgivningssamtale med en av våre høyt kvalifiserte finansielle rådgivere.