Dette betyr de nye boliglånskravene for deg

1. mars 2017

Finanstilsynet har innført ny Boliglånsforskrift fra 1. januar 2017. Det får betydning for deg når du skal låne penger i banken.

Forskriften fra Finanstilsynet inneholder nemlig en innstramming av bankenes utlånsmuligheter. Bakgrunnen er den siste tids prisøking i boligmarkedet, og spesielt i Oslo-området. 

De største endringene er knyttet til lån for kjøp av sekundærbolig i Oslo. Det vil si bolig du eier, men ikke bor i selv. I tillegg omfatter det maksimal grense for kundens samlede gjeld (gjeldsgrad), muligheten for å få avdragsfrihet og flexilån/rammelån.

For lån til kjøp av sekundærbolig i Oslo øker kravet til egenkapital fra 15% til 40%. I landet for øvrig er fortsatt kravet til egenkapital 15%. Det innføres også en ny bestemmelse om at kundens samlede lån (gjeldsgrad) ikke skal overstige fem ganger brutto årsinntekt. Det er kundens samlede gjeld som skal medregnes. Betingelsene for avdragsfrihet strammes også inn, samt at såkalte flexilån/rammelån ikke skal overstige 60% (tidligere 70%) av boligens verdi.

Eksisterende boliglån reguleres ikke og kan flyttes mellom banker som før. Egenkapitalkravet på 15% til kjøp av bolig er som før. Fortsatt kan egenkapitalkravet erstattes med betryggende tilleggssikkerhet i form av pant i annen fast eiendom fra foreldre eller andre.

Lykke til med investering i ny bolig!


Leif Joar Almvik
Privatmarked