Dette bør du tenke over før du kjøper bil

De fleste tar opp lån når de skal kjøpe bil. Bør du velge et rent billån eller låne med pant i bolig? Her er noen ting du bør tenke over før du bestemmer deg.

 

Har du lyst å kjøpe ny bil, men vet ikke helt hvordan du skal finansiere den? Da kan det være greit å gå gjennom egen økonomi, og se om du ønsker å ta opp eget billån eller finansiere kjøpet gjennom boliglånet. Bilkjøp kan fort bli kostbart gjennom boliglån.

En periode med kraftig økning i boligprisene har gjort det mulig for mange å spare rentekroner ved å finansiere bilkjøp gjennom boliglån. Normalt vil du kunne spare noen tusen i rentekostnader med en slik løsning. Men det er viktig at du er klar over at bruk av ledig sikkerhet i bolig til bilkjøp også kan bli kostbart.

Kan kun etablere billån når du kjøper

Det er viktig å huske at du kun kan ta opp billån når du kjøper bilen. Dersom du bruker boligen til å finansiere bilkjøpet så reduserer du mulighet til å låne opp på boligen senere. Det er heller ikke mulig å ta pant i bilen etter at du har kjøpt den. Tenk derfor nøye over om du har ledig sikkerhet på boligen til å tåle en uforutsett kostnad dersom du ikke har oppspart en buffer og vurderer å bruke boligen til å finansiere bilkjøpet.

Lån med kort løpetid

Det smarte du kan gjøre er å alltid betale ned på lånet i takt med verdifallet på bilen. Slik sitter du ikke igjen med restgjeld den dagen du skal selge. Mange velger å skyve boliglånet foran seg når de legger billånet inn i boliglånet. Alt for mange tar opp nytt annuitetslån på boligen for å finansiere bilkjøpet. Har du eksempelvis 25 år løpetid på lånet vil det ta lang tid før bilen er nedbetalt, og du fortsetter med avdrag på boligen. Med et boliglån på 2,5 millioner betaler du ca 5.000 i avdrag i måneden det første året. Dette innebærer at du ved kjøp av en bil til 400.000 ved å låne opp på bolig, faktisk betaler ned mindre enn verdifallet det første året. Pluss at du skyver resten av boliglånet foran deg i perioden frem til bilen er nedbetalt.

Bytter du bil ofte kan du risikere at du ikke har betalt ned like mye som verdifallet. Og at du faktisk over tid øker gjelden på boligen og reduserer handlingsrommet ditt. Reites anbefaling er å holde på billånet som et eget lån.

Vi anbefaler at man beholder billånet som et eget lån, og at man der kan holde oversikt over hvordan nedbetalingen skjer i forhold til verdifallet på bilen. Alternativt at du reduserer løpetiden på lånet litt til bilen er nedbetalt, og at du heller øker den igjen når du er ferdig med nedbetaling av bilen.

For å finne best løsning for den enkelte så anbefaler vi alltid en gjennomgang av økonomi og en prat med en av våre rådgivere. På den måten er man sikker på at løsningene velges ut i fra den enkeltes økonomi, behov og ønsker.