Fare for streik i bank og forsikring

Tariffoppgjøret i finans er til mekling hos Riksmekleren tirsdag 29. og onsdag 30. mai. Oppnås det ikke enighet innen onsdag kl. 24.00, kan streik være et faktum fra torsdag 31. mai kl. 08.00.

Finansforbundet og LO (Handel og Kontor, Postkom) har varslet plassoppsigelse for over 21.000 ansatte i finansnæringen. Av disse er om lag 20.000 medlemmer i Finansforbundet og rundt 1200 i LO.

Også SpareBank 1 vil bli rammet av en eventuell streik, og det er varslet plassoppsigelse for alle medlemmer i Finansforbundet og LO Finans. En streik vil derfor kunne ramme kundene.

Forutsatt at det ikke oppstår spesielle situasjoner, vil nettbank, mobilbank og kort fungere som normalt. Men dersom det skulle bli driftsproblemer, kan enkelte tjenester bli lukket.

Når det gjelder forsikringer, så vil kritiske hendelser bli prioritert i tilfelle streik. Behandlingstiden kan blir noe lenger. Vi anbefaler at skader meldes på meldeskade.no.

Ved en eventuell streik oppfordrer vi deg til å følge med på bankenes nettsider
og på Facebook. Har du særskilt viktige oppdrag som må gjennomføres, kan det være lurt å få disse utført i løpet av de to nærmeste dagene.