Info

SpareBank 1 Nordvest setter ned renta på boliglån

SpareBank 1 Nordvest setter ned renta på boliglån med inntil 0,15 prosentpoeng.

- Vår beste rente blir nå 1,95 prosentpoeng, som vil gjelde for LO-Favør Ung som skal etablere seg for første gang, sier administrerende direktør Odd Einar Folland.

- Rentekuttet vil variere i forhold til størrelse på lån, sikkerhet og produkt.

- Renteendringen trer i kraft fra 5. april for nye kunder, og 31. mai for eksisterende kunder.

SpareBank 1 Nordvest endrer også prisene på bankinnskudd tilsvarende.

Kristiansund 29.03.2016