Samling for egenkapitalbeviseiere

SpareBank 1 Nordvest har gleden av å invitere bankens egenkapitalbeviseiere til en enkel samling i Kristiansund tirsdag 15.mai kl.16.30.

Programmet:

Kl. 16.30  Vi serverer Angus Gaupset sin nydelige fiskesuppe

Kl. 17.00  SpareBank 1 Nordvest i en tid med store endringer, adm.dir. Odd Einar Folland

Kl. 17.30  Et kort tilbakeblikk på 2017 og regnskapet pr. 1.kvartal 2018, finansdirektør Steinar Sogn

Kl. 18.00 «Fisk & Fotball» - viktige dimensjoner i den regionale utviklingen
Bankens posisjon i en fiskerinæring i vekst, bedriftsrådgiver Julian Vangen
Kristiansund Ballklubb – viktig medisin for bo- og arbeidslyst, daglig leder Kjetil Thorsen

Kl. 19.00  Noen ord på veien hjem

Sted:  SpareBank 1 Nordvest, Langveien 21, Kristiansund (1. etg)

Påmelding:  jan.arild.grodal@snv.no (evt. mobil 91532020) innen fredag 11. mai kl 12:00